Home

Nieuws

Oostvaarderswold van de baan

Lelystad - Het Oostvaarderswold is definitief van de baan, al zal de mogelijkheid op papier voorlopig nog even worden opengehouden. Zelfs een lichte variant van de verbindingszone tussen de Oostvaardersplassen en de Horsterwold is niet haalbaar.

Dat concludeert Roel Bekker, die in opdrachtvan de provincie Flevoland de mogelijkheden heeft geïnventariseerd. Bekker bood zijn onderzoek en zijn conclusies woensdag aan aan gedeputeerde Jan-Nico Appelman van Flevoland. De gedeputeerde zegt dat Gedeputeerde Staten de adviezen van Bekker zullen over nemen. Dat betekent dat er wordt ingezet op nieuwe natuur in de nabijheid van steden. De verbindingszone in de vorm van het Oostvaarderswold is een gelopen koers die niet haalbaar is.

Toch wil de provincie in navolging van het advies van Bekker een moratorium instellen - een periode van vijf jaar om de vertrouwensband te herstellen en nieuwe plannen te ontwikkelen. Hoewel het Oostvaarderswold niet definitief van de kaart is, zegt Appelman dat de conclusie niet anders kan zijn dan dat het grote ambitieuze natuurproject er niet meer komt, niet nu en niet over vijf jaar.

Bekker heeft de mogelijkheden ook financieel doorgerekend. Hij komt tot de conclusie dat de meest lichte variant van de Oostvaarderswold, die door Staatsbosbeheer op tafel is gelegd, financieel niet haalbaar is. Daarbij is hij uitgegaan van de nu beschikbare budgetten en de inkomsten uit de verkoop van grond. Volgens Bekker is het veel beter om te kiezen voor een natuurprogramma dat niet gefocust is op projecten, maar op de te bereiken doelen. "De provincie moet meer flexibiliteit inbouwen."

En daarnaast moet de provincie investeren in het vertrouwen met de boeren en burgers. Dat geldt overigens niet alleen voor de provincie. Want het cynisme bij boeren en burgers over het openbaar bestuur treft niet alleen het provinciebestuur, ook het Rijk is mede veroorzaker van het burgerlijk wantrouwen, zegt Bekker.

Bij de nieuwe plannen is complicerend dat de verworven gronden (ongeveer 900 hectare) inmiddels in eigendom zijn bij Staatsbosbeheer, het Flevolandschap en de provincie en dat het niet mogelijk is die gronden zomaar te verkopen. Dan kan er een conflict ontstaan met het Rijk omdat die de aankoop heeft gefinancierd met een specifiek doel. Daar komt nog bij dat verkoop van gronden een verlies oplevert. De gronden hebben nog een agrarische bestemming, en dat blijft ook zo.

Of registreer je om te kunnen reageren.