Home

Nieuws

Omvang biologische landbouw neemt toe

Heerlen - Op 1 april 2012 waren er in Nederland volgens de landbouwtelling 1.448 biologische landbouwbedrijven. Dit zijn er 48 meer dan een jaar eerder. Het komt overeen met 2,1 procent van alle landbouwbedrijven. Dit zegt het CBS.

In totaal hebben de biologische bedrijven 48.400 hectare biologische cultuurgrond in gebruik. Dit is bijna 3 procent van alle cultuurgrond. Drie kwart hiervan zijn grasland en groenvoedergewassen. Op de bedrijven worden 51.000 runderen, 60.000 varkens, 20.000 schapen, 26.000 geiten en 2,2 miljoen kippen biologisch gehouden. In de veestapels variëren de aandelen van 0,5 procent voor varkens tot ruim 7 procent bij melkgeiten.

Ten opzichte van 2011 is er over vrijwel de hele linie sprake van groei bij het houden van dieren. Vooral het aantal biologisch gehouden kippen is met 20 procent fors gegroeid. Bij de geiten (vooral melkgeiten), runderen (vooral melkvee) en de varkens bedroeg de toename tussen 1 april 2011 en 1 april 2012 per diersoort 4 tot 5 procent. Bij de schapen nam het aantal af met enkele procenten. Dit komt overeen met de ontwikkeling in de totale landbouw.

Bij de teelt van gewassen daalde het areaal voor de akkerbouw met ruim 1 procent. Het areaal tuinbouw open grond en tuinbouw onder glas steeg met respectievelijk 3 procent en 8 procent. Het grootste grondgebruik ligt bij grasland en groenvoedergewassen (luzerne en snijmaïs). De toename hiervan was 3 procent.

Of registreer je om te kunnen reageren.