Home

Nieuws 1453 x bekeken 1 reactie

‘Intensivering landbouw maakt China grote stikstofvervuiler’

Driebergen - De snelle intensivering van de Chinese landbouw maakt het Aziatische land één van de grootste stikstofvervuilers in de wereld. Dat concluderen Nederlandse en Chinese onderzoekers in een publicatie in het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Nature.

Jan Willem Erisman, directeur van het Louis Bolk Instituut en professor aan de Vrije Universiteit, is medeauteur van het artikel. Volgens Erisman zijn de niveaus van stikstofvervuiling in grote delen van China vergelijkbaar met die van Nederland in de jaren ’80. Nederland was in de midden jaren ’80 de grootste stikstofvervuiler.
Stikstof wordt onder meer door de landbouw via grootschalige toepassing van kunstmest en dierlijke mest in het milieu gebracht. Erisman en zijn collega’s gebruikten voor het artikel meetgegevens van 1980 tot 2010 van stikstof in regenwater, in bladeren uit natuurgebieden en in niet-bemeste gewassen.
De gemiddelde jaarlijkse neerslag van stikstof in regenwater nam toe van 13,2 kg in 1980 naar 21,1 kg stikstof per hectare in 2010. Een vergelijkbare trend is zichtbaar bij bladeren en niet-bemeste gewassen. De landbouw wordt als belangrijkste oorzaak genoemd maar ook het hoge energiegebruik in industrie en transport telt aan.
Hoge stikstofemissies maken dat de kwaliteit van lucht en water afneemt waardoor de menselijke gezondheid, de biodiversiteit en de visstand in kustgebieden afnemen. De Chinese overheid zal in de toekomst niet alleen prioriteit moeten geven aan voedselproductie maar ook het milieu, aldus Erisman, die Nederland opvoert als voorbeeld.
“De milieugevolgen als de sterke toename van voedingsstoffen in het grond- en oppervlaktewater, verzuring en verminderde luchtkwaliteit brachten de Nederlandse overheid destijds (in de jaren ’80, red) toe om beleid te ontwikkelen en de verliezen van stikstof naar het milieu aan banden te leggen.” De overheid moet inzetten op minder kunstmestgebruik en het tegengaan van het op grote schaal lozen van meststoffen op het oppervlaktewater.
De economische opmars van het “Midden Rijk” gaat gepaard met een grote aanslag op het milieu met gevolgen voor de menselijke gezondheid en het ecosysteem, schrijven de onderzoekers. De afgelopen weken is de ernstigste smog ooit gemiddeld en is China de VS voorbijgestreefd als grootste broeikasgasproducent.
De regering probeert de economie te “vergroenen” en streeft een hogere zelfvoorzieningsgraad voor voeding na.

Eén reactie

  • minasblunders1

    Goh, ik dacht dat Wageningen nu net het 'bewijs' geleverd had dat intensieve landbouw de kringlopen beter sluitend krijgt. Zelfs zó goed, dat echt intensieve bedrijven een hele hoop mest overhouden. Vraag maar aan Van den Broek of Niels Lentjes.

Of registreer je om te kunnen reageren.