Home

Nieuws 10083 x bekeken 48 reacties

In mei helderheid over emissie bovengronds uitrijden

Den Haag - Staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) verwacht in mei duidelijkheid te kunnen geven over de eventuele beleidseffecten van het omstreden ammoniakonderzoek. Vorige maand bleek uit een studie van Wageningen UR dat de emissies bij bovengronds uitrijden mogelijk lager zijn dan gedacht.
Omdat de studie veel kritiek heeft geoogst, gaat een groep wetenschappers opnieuw de emissiefactoren bij het uitrijden van mest onderzoeken. De groep zal bestaan uit deskundigen van onder meer Wageningen UR, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Universiteit van Amsterdam. In april moet de studie zijn afgerond, waarna internationale onderzoekers de resultaten nog eens onder de loep nemen.

Dijksma hoopt in de loop van mei de Tweede Kamer te kunnen informeren over de resultaten en eventuele vervolgstappen. Zij zal dan ook ingaan op de consequenties voor het beleid, waaronder de Programmatische Aanpak Stikstof.

Laatste reacties

 • jan1966

  Publiceer ook even de politieke voorkeur van de geleerden die dit gaan onderzoeken, van een groenlinkser kun je nl. geen objectief onderzoek op dit gebied verwachtten, en de op de meeste universiteiten stikt het van het Groen Links volk

 • Mels

  Das nog niet zo erg. Erger is natuurlijk dat het wederom onderzocht moet worden. De uitkomst staat nu al vast en we blijven straks gewoin zitten met de inwerkicht. Je denk toch werkelijk niet dat de eerste uitkomst nog een keer komt. Dat willrn de beleidsmakers helemaal niet dus nogmaals:De uitkomst staat vadt. Let .aar op.

 • minasblunders1

  Jan, nog belangrijker is om te weten wat de politieke kleur van de opdrachtgever is. En inderdaad Mels, er gaat niets veranderen.

  De werkelijkheid is dat ammoniak helemaal niet schadelijk is, hoe jammer ook en dat het ook niet te meten is. We hebben ook hier nl. te maken met natuurlijke processen. Maar daar hebben de 'wetenschappers' nog nooit van gehoord.

 • Mozes

  Wat de uitkomst ook is, we kunnen niet meer zonder zodebemester. En wat de maisteelt betreft gaan we in de richting van dierlijkemest in rijen bemesting.
  Als de oudijzerboer een keer langskomt kunt u de oude ketsplaat rustig meegeven want gebruiken kunt u hem toch nooit meer.

 • m.nieuweboer

  Ik blij dat er meer onderzoek komt, maar niet door onderzoekers die de eerdere onderzoeken hebben bedacht, Zoals RIVM. en PBL en de milieu rakkers van de WUR, want die hebben weinig onderzocht ,en alleen literatuur onderzoek verricht. Iets wat niet bestaat kan men immers niet meten.
  Selectief winkelen in de wetenschap wereld noemt men dat,met heel veel aannames in de rapporten en nu blijkt hebben ze zichzelf een brevet van onvermogen gegeven.En heel veel minachting getoond voor mensen uit de praktijk .Georganiseerde onverantwoordelijkheid noemt men deze manier van rapporteren.
  Als er nieuw en meer onderzoek moet komen moeten daar instituten bij worden gevraagd welke niet bij eerdere onderzoeken betrokken zijn geweest.
  Met een schone lei beginnen.En geen rapport wat voldoet aan de wensen van de opdrachtgever, met een hoog Diederik Stapel gehalte.
  M.Nieuweboer

 • varkenshouder1

  Laten we hopen dat de ketsplaat inderdaad naar de oud ijzerboer kan. Het is een ramp voor ons imago als we bovengronds uit gaan rijden. Ik begrijp niet dat boeren dat niet inzien.

 • Klaas Hoogendoorn

  Als Mozes zijn land echt naar de kloten wil helpen moet hij zoveel mogelijk stront in rijen bemesting toe passen dan kan ik hem nu al vertellen dat zij opbrengst veel lager wordt en dat zijn bodemleven helemaal naar de haaien gaat
  In de loop van en paar jaar
  Jij kan ook niet tegen blauwzuur gas en dat bodem leven ook zeker niet
  De Nederlandse boeren moet masaal boven gronds gaan uit rijden dat is de enigen manier die Goed is voor het milieu

 • Mozes

  Klaas Hoogendoorn, de bemestingsregels zijn op dit moment al zo streng dat je op een melkveebedrijf niet eens maismap in de rij kunt gebruiken. Dierlijke mest in de rij is een mogelijkheid om dit te compenseren.
  Daarnaast kunnen we geen fosfaatkunstmest op het grasland gebruiken. Om de fosfaattoestand op peil te houden is minstens 55 M3 rundveedrijfmest per ha nodig. Om de stikstof optimaal te gebruiken moet dit toegediend worden voor 1 juli. Hoe krijgt u dit voor elkaar met bovengronds uitrijden?

 • Tonnisie

  Juustem Klaas!! niks mooier als de strontspray via de ketsplaat egaal op het land brengen.

 • Frans Smit

  En als je dat dan doet tijdens regen, heeft het een erg lage milieuschade, mogelijk de laagste.

 • Pe

  @ varkenshouder, het hoeft ook niet met grote bogen. Kan ook met een aantal kleine plaatjes vlak boven de grond. Of op spoortjes tussen het gras, maar niet i. De bodem snijden!! Bij droogte scheurt het door tot grote diepe droogte scheuren.

 • Pe

  Laat ze ook meteen even aantonen dat de weidevogelstand omhoog gaat als we stoppen met de bodem overhoop slepen met injecteurs en sleepslangen!!

 • Bloemestein

  Vreemd, dat in een mooi land als Zwitserland, met gezonde bossen en echte natuur, nog altijd de ketsplaat en zelfs waterkanonnen worden gebruikt.
  De mest heeft daar toch echt dezelfde samenstelling als in Nederland, ze ruikt zelfs hetzelfde.

 • Pe

  Kan iemand mij uitleggen waarom wij de uitstoot en vooral de depositie van stikstof moeten reduceren? Terwijl het gestimuleerd en gesubsidieerd word om op de nieuwste generatie dieselmotoren Adblue toe te passen.

  Adblue word na de verbranding in de uitlaat verneveld, en bestaat uit water en UREUM!! Kling klare stikstof dus die zo op grote schaal het milieu ingeblazen word!!

 • ongedierte

  hadden die duitsers toch nog gelijk met bovengronds uitrijden tja zo dom zijn onze oosterburen dan klaarblijkelijk toch niet op agrarische technologie

 • bert bert

  In mei komt de nieuwe uitvinding hoor,schrijf de bemesters maar vlug af
  en spaar maar voor de nieuwe uitvinding want het oudijzer is nog beetje in prijs.

 • jordi 1455

  Ze zeggen niets voor niets de wijzen komen uit het oosten.

 • Arjan 68

  gewoon koolstof of wat anders toevoegen aan de mest om de ammoniak te binden en met de boog injecteur er over sproeien .
  moet je eens zien hoe het gras gaat groeien en je houd er nog geld aan over veel minder gasolie verbruik

 • info258

  Lekker stinken bovengronds. Wat maakt het uiteindelijk nog uit voor ons imago? We mogen toch niet meer uitbreiden/renoveren/innoveren of je moet het verdienen. Odeur normen gaan van naaste boeren van 14 naar 5 en van de burgers van 1 naar 0.1. Uitbreiden /renoveren /innoveren dit alles kan niet meer. Ik weet niet of de gemeente zich realiseerd dat woningbouw op deze manier ook niet meer kan.
  Het heeft natuurlijk geen zin om de inwoners van onze gemeenschap tegen de haren in te strijken, maar wij moeten niet iedere keer de dupe worden van een stel malloten die weer iets verzinnen.

 • wijnen7390

  Jongens maak je niet zo druk. Er is heel veel geinvesteerd in duur materiaal om de mest goed in te kunnen werken. Dus dan is het nu weer hoog tijd om het roer om te gooien. Let maar op het gaat gebeuren. Zo gaat het toch altijd in nederland. 'onderzoekers en politiek' bedankt!!!!

 • mldijkstra

  Als we straks maar niet als uitslag krijgen dat niet onomstotelijk kan worden bewezen dat 'oude' onderzoeken onomstotelijk onjuist waren, er dus niets verandert gaat worden en er gepleit wordt voor meer onderzoek.

 • Mozes

  Het melkquotum wordt dit jaar waarschijnlijk niet volgemolken. 'Het wil dit jaar niet melken' hoor je zeggen. Ik hou er rekening mee dat dit een gevolg is van de dalende stikstofgift. Gras heeft een lager ruweiwit en de verteerbaarheid (VEM) gaat achteruit. We moeten er rekening mee houden dat dit de komende jaren zal toenemen. Het enigste antwoord hierop is dat we de stikstof in de mest zo efficiënt mogelijk moet benutten.
  Dit betekent dat de drijfmest emissiearm aangewend moet worden, de toegestane 250 kg N uit drijfmest ook werkelijk op het grasland komt en dat dit ook nog gerealiseerd wordt voor 1 juli.
  Met de ketsplaat is dit volkomen onmogelijk met als gevolg gras wat nog slechter melkt.
  Al jaren voer ik de bemesting zodanig uit dat de stikstof zo goed mogelijk benut wordt. Dat het dit jaar niet wil melken merk ik niets van. Ik heb 100000 liter bij geleasd voor slechts 1 cent per % vet. Als boeren weer met de ketsplaat gaan uitrijden zal de melkproductie zover achteruit gaan dat ik volgend jaar helemaal niet meer hoef te leasen. Dan eindigt voor mij de melkquotering komend jaar al en kan ik vrij melken.

 • red

  Zolang politiek niet door mensen beslist wordt die echt verstand van zaken hebben blijven we dit soort discusies houden.
  Er wordt teveel geregeerd op basis van emotie.
  Na deze kabinets periode is de lanbouw alleen maar een verliezer.
  Want met iemand die alles voor zich uit schuift en omzeilt kom je ook niet verder. We zijn toe aan één met haar op de tanden en met een boeren hart.

 • Petro

  Ik heb nog een beter idee, sleepslangen, van 24 meter. De mest wordt op de grond gelegd, minder sporen in het land, dit doen de Duitsers ook veel. Nog een voordeel van sleepslangen is dat de verdeling veel beter is dan de ketsplaat.Ik ben het ook met Mozes eens,hier in Denemarken wordt er zelfs over het quotum gemolken, en hier wordt de sleepslangen methode gebruikt met zwavelzuur om de ammoniakvervluchtiging te reduceren. Hier is de toegestane stikstoftoediening nog lager als in Nederland.

 • Klaas Hoogendoorn

  Als jij mozes je stikstof zo efficiënt mogelijk wil gebruiken moet je voor al niet 55 kuub voor 1 juli met de injecteur 2x25 kuub kan best voor 1 juli
  Doe het gewoon met de kletsplaat en en beetje water er achteraan dan heb je pas gemeten stikstof efficiëntie
  Echt die stront in de grond stoppen is de pest voor alles en je krijgt er echt niks voor terug
  Mijn gras groeit ook best
  Door het in de grond stoppen moet je steeds meer mest toedienen niet omdat het te kort is maar jou bodem leven is kapot en daarom groeit het niet. Meer met minder

 • minasblunders1

  Mozes #22, je kletst uit je nek. Vroeger reed iedereen bovengronds uit en zag je nergens schrale graslanden. Dat jij niets merkt van 'dat het dit jaar niet melken wil' heeft niets te maken met het feit dat jij de mest onderwerkt, maar des te meer met het feit dat jij intensief genoeg bent. Ik heb je al eens vaker uitgelegd dat de mestwet gunstig is voor intensieve bedrijven (hoe intensiever, hoe beter zelfs). Lees het forum 'het geweten van de boer' nog maar eens goed en probeer nu eindelijk eens te snappen wat daar wordt uitgelegd.

 • minasblunders1

  Klaas Hoogendoorn, voor jou geldt hetzelfde: lees het forum 'het geweten van de boer' en kom tot de conclusie dat de mestwet niets te maken heeft met 'meer met minder'.

 • Mozes

  Minasblunders1, dat jij geen verstand hebt van bemesting wist ik al lang. Dat we vroeger geen schrale graslanden hadden kwam doordat de boeren vrij kunstmest mochten aanvoeren waaronder een flink deel NPK. Het lukte vroeger met de ketsplaat niet om voldoende drijfmest op het grasland te krijgen. Alleen als je een beregeningsinstallatie had en het vele werk wat dit met zich meebracht voor lief nam kon het misschien lukken. Maar dit was slechts bij enkelen. Het gros van de veehouders was de hele winter de mest aan het dumpen op het maïsland en in het voorjaar en zomer werd er NPK aangevoerd op het grasland. De fosfaatnorm is nu zo beperkt dat we niet eens meer fosfaatmeststof bij de maïs kunnen zaaien. Kunstmestfosfaat aanvoeren op het grasland is helemaal onmogelijk. De benodigde fosfaat op grasland moet tegenwoordig volledig uit dierlijke mest komen. Dan heb je die 55 M3 minimaal nodig.

 • Mozes

  Klaas Hoogendoorn, mest inregenen lukt niet met een klein beetje water. Mensen die met een beregeningsinstallatie werkten brachten 15 á 20 M3 mest op het grasland en daarna werd er 18 tot 20 mm beregend. Dit is maar liefst 180 tot 200 M3 water na de mest. Als je het goed wilde doen moest je eerst het gras nat maken, daarna de mest uitrijden en daarna langdurig naberegenen.

 • Mozes

  Ik wil er nog aan toevoegen dat mest inregenen landbouwkundig wel de mooiste manier van mestaanwending is. Ik denk dat de ammoniakemissie zelfs lager is dan bij de zodebemester. Het echter niet te controleren, het is ook duur en vooral zeer arbeidsintensief.

 • alco1

  Minasblunders, er klopt maar één ding in jouw betoog. Namelijk dat hogere productie interessanter is in de mestwet. Hogere productie bereik je door meer krachtvoeders te voeren. In feite krijg je daardoor meer kilogram droge stof in de koe, met als gevolg, ook meer mest voor de bemesting.

 • Sjaak

  Vind het vreemd, dat iedereen zich zo druk maakt over het wel of niet emissiearm toedienen van mest, terwijl er geen woord gerept wordt over de krankzinnige eis van emissiearme stallenbouw. Dit laatste heeft een veel grotere impact op de sector, dan het emissiearm uitrijden...
  Zowel de financiele als practische haalbaarheid laat zwaar te wensen over. Als de mate van emissie dan ook nog eens significant niet van betekenis is, waar maken we ons dan druk over...?!
  Dit itt. het emissiearm uitrijden; maatschappelijk is het breed geaccepteerd en wordt het ook gewaardeerd (goede praktijk en imago). Misschien dat de toedieningswijze veranderd of versoepeld gaat worden, maar de traditionele ketsplaat is zeer zeker geen verbetering...

 • hm

  het beste is altijd nog met de ketsplaat voor land en boer ,weidevogels en de portomonee

 • Mozes

  Alco1 # 31, zelfs dat klopt niet eens in het betoog van minasblunders. Als je meer voer in de koe krijgt gaat de koe meer melk geven waardoor de mestwet ook met een hoger mestproductie per koe gaat rekenen. De hoogte van de berekende mestproductie is dus afhankelijk van de hoogte van de melkproductie en ureumgehalte.
  Daarnaast wil ik er nogmaals op wijzen dat de forfaitair berekende mestproductie veel hoger uitkomt dan de mestproductie berekening in de BEX. In de BEX blijkt de stikstof uitscheiding zo'n tien procent lager te liggen, de fosfaat uitscheiding zelfs twintig procent.

 • gjcamps

  Ketsplaat gebruiken ze in duitsland nog steeds, zelfs 2 weken geleden nog over de vorst en sneeuw. Ik woon net over de grens en begrijp Europa niet, wat in Nederland absoluut niet mag, mag 1,5 km verderop wel. In Nederland moest ik nog snel eind Augustus mest op het land rijden en verplicht groenbemester zaaien? Ik keur het beleid in NL niet af maar het gaat soms te ver en is niet gebaseerd op wetenschap. Er is maar een echte factor en dat is stankoverlast van de burgers, ja het stinkt en die overlast en imagoschade is belangrijkste voor de Agrosector. Zelf vond ik de groenbemester wel mooi op het land, maar ja kost toch weer 50 euro per ha en het extra werk dat je er mee hebt.

 • koster

  Bovengronds aanwenden is beter voor de weidevogels en het bodemleven. Alles wat beter is voor het bodemleven is beter voor het gras en dus beter voor de koe. Alles wat beter is voor de koe, is beter voor de melk en is dus beter voor de consument. ( let op, in niet doodgemaakte vorm en verE-nummerde vorm dan). Leg goed uit aan de burgers, dat iedere keer als het ruikt of stinkt, de natuur gerespecteert wordt ipv verkracht en dat daarmee zijn of haar gezonde levensverwachting toeneemd!

 • minasblunders1

  Mozes, en dat vind je niet raar? Als je het op manier A berekent krijg je uitkomst zus en als je het op manier B berekent krijg je uitkomst zo. Daar kun je op z'n minst al vraagtekens bijzetten. Wat er met de BEX wordt berekend is gewoon weer de massabalans (dus GEEN MINERALENBALANS). De oude MINAS dus eigenlijk.

 • alco1

  Mozes, stel je hebt een quotum van 800.000 Liter. Dit kun je vol melken met 80 koeien. In de derogatie heb je hiervoor 32 ha nodig. Je kunt het ook vol melken met 100 koeien. Maar als je maar 32 ha hebt moet je van 20 koeien mest afzetten. De koeien produceren per koe minder mest naar de productie. Dit kan door de BEX terug gerekend worden. Maar niet van die extra 20 koeien en anders moet ik het nog maar eens na laten rekenen.

 • Mozes

  Je vergist je Alco1. 80 koeien die 800000 liter geven, geven dus 10000 liter per koe. 100 koeien die 800000 liter geven, geven 8000 liter per koe. Het gaat niet om het aantal koeien wat je hebt maar om de hoeveelheid mest die geproduceerd wordt. Die 80 koeien zullen meer mest per koe produceren dan die 100 koeien die maar 8000 liter per koe geven.
  Die 80 koeien zullen met zijn allen in principe qua melkproductie net zo veel mest produceren dan die 100 koeien samen doen. Het enigste verschil komt door onderhouds voer. Ook als een koe geen melk geeft heeft ze altijd nog voer nodig voor lichaamswarmte en onderhoud. Bij 100 koeien heb je dit verlies voor 20 stuks meer dan bij 80 koeien. De 100 koeien zullen samen daarom toch wat meer voer nodig hebben en ook wat meer mest produceren dan die 80 stuks samen doen. Maar het is niet zo dat dit overeen komt met de mestproductie van 20 koeien. Het verschil zal veel kleiner zijn.

 • Mozes

  Minasblunders1, de overheid hanteert in de forfaitaire mestproductie berekening met opzet zulke hoge normen dat de berekende mestproductie altijd hoger uitkomt dan wat er in werkelijkheid geproduceerd wordt.
  Als je als boer dat nadeel niet wilt, en de werkelijke mestproductie berekent wilt hebben moet je maar meedoen aan de BEX. Zo worden boeren gedwongen tot de BEX-inspanning. Na zes jaar met de BEX gewerkt te hebben is mijn ervaring dat ook met de BEX de berekende mestproductie nog aan de ruime kant is tov wat er werkelijk aan mest aanwezig is. De eerste jaren deden maar weinig boeren mee aan de BEX en was bij ons in Twente de afvoerkosten voor rundveemest opgelopen tot €14 per M3. Nu doet meer dan 80% mee aan de BEX en wordt er zo weing mest aangeboden dat de afvoerprijs is gezakt tot minder dan €7.

 • BO(skabout)ER

  Mozes, alles wat je hebt geschreven klopt ;)

  Als tip voor alle boeren! Weest zuinig op je mest, ga nu nog niet bemesten, maar rijd het op het land als je er goed op kunt wezen en het gras net een groene glimp krijgt! Dan is het tijd om te bemesten!

 • alco1

  Mozes, mijn BEX berekening liet dus een niet toereikend resultaat zien, waarom ik dus beweer dat hogere productie over het algemeen beter uitkomt.

 • minasblunders1

  Mozes, Mozes, Mozes dan toch. Je snapt er nog steeds geen snars van. Die forfaitaire normen zijn niet met opzet zo hoog genomen, maar dit zijn de normen waar we vroeger altijd mee gewerkt hebben. (Vóór het MINAS-tijdperk en zonder problemen). Totdat de 'deskundigen' zijn begonnen om de mineralen uit verschillende leefwerelden gelijkwaardig bij elkaar op te tellen, zonder hier ook maar enige controle op toe te passen. Dáár komt die lagere mestproductie vandaan. Dat is wat in de BEX ook gebeurt. Die mest is er in werkelijkheid wel, die rij jij nu over je land uit ipv dat je het afzet. Vandaar dat mindere aanbod van mest.

 • westerhofff

  Ik ben toch wel blij dat ik in Canada boer.
  Helemaal geen regels hier en het bevalt prima!!

 • minasblunders1

  Daar kun je inderdaad blij om zijn, Westerhofff. Nederland was vroeger ook een prettig land om te leven. De afgelopen 20 jaar echter is het veranderd in een bananenrepubliek. Een laag kennis- en denkniveau en een hoge mate van corruptie. Ik verbaas me er dagelijks over dat dit met een land kan gebeuren.

 • koestal

  wordt een moeilijke bevalling

 • m.nieuweboer

  Kijk voor een analyse over mest injectie maar eens op de web site
  www.natuurlijkvoedsel.nl

 • koestal

  alleen maar meer regeltjes,daar zijn ze goed in,in Den Haag

Laad alle reacties (44)

Of registreer je om te kunnen reageren.