Home

Nieuws 24 reacties

Europees rapport: machtsmisbruik door supermarkten

Brussel – Machtsmisbruik door grote supermarktketens leidt tot een versnelde neergang van de agrarische sector in de Europese Unie. In alle EU-lidstaten domineren enkele supermarkten de markt waardoor ze eisen aan leveranciers stellen die verre van evenwichtig zijn. Dat staat in een rapport van het Europese Economische en Sociale Comité (EESC).

Het adviesorgaan van de EU telt 344 leden, waarvan 12 Nederlanders die onder meer afkomstig zijn van belangenorganisaties ZLTO, VNO-NCW, MKB-Nederland en de vakbonden FNV en CNV. De organisatie concludeert dat de grote supermarkten oog hebben voor de klant, maar niet de toeleverancier. Het is volgens het rapport chronisch onduidelijk hoe consumentenprijzen tot stand komen en hoe winstmarges verdeeld zijn over de verschillende schakels in de keten.
Vaak wordt van leveranciers een korting op de inkoopprijs bedongen maar niet doorgegeven aan de klant. Volgens de rapporteur van de EESC, de Slowaak Igor Sarmin, is contractvrijheid 'een begrip dat alleen op papier bestaat'. Sarmin stelt dat zelfregulering langdurig heeft gefaald op zowel het niveau van de EU als de lidstaten en dat op korte termijn bindende juridische afspraken moeten worden gemaakt.
EESC-lid Frank van Oorschot van de ZLTO (senior specialist Internationale Zaken) denkt dat het document richting geeft in een tot nu toe troebel debat. De voorsteltekst is slechts door enkele personen van de 344 afgekeurd en de vertegenwoordiging in de EESC is heel breed. "De tekst is ook uitzonderlijk helder en direct en schuwt forse termen als 'machtsmisbruik' en 'inbreuk op contractvrijheid' niet. De maat lijkt vol."
De EESC citeert cijfers die eerder zijn verzameld door diverse instituten en waaruit blijkt dat in 2009 84 procent van de toeleveranciers van grote ketens slachtoffer waren van contractbreuk en dat 77 procent werd bedreigd met het schrappen van schapruimte als ze supermarkten niet bepaalde ongerechtvaardigde voordelen geven. Meer dan de helft kreeg minder uitbetaald dan afgesproken zonder goede commerciële reden.
Uiteindelijk komt de zwakke positie van leveranciers en vooral boeren ook de consumenten niet ten goede aldus de opinie, omdat de praktijken ten koste gaan van het milieu en de voedselveiligheid. Europarlementariër Esther de Lange (CDA) noemt het rapport een nieuwe aansporing voor de Europese politiek stappen te zetten die leiden tot meer balans in de voedselketen.

Laatste reacties

 • info36

  Wat is hierop u reactie meneer Jarig van Sinderen?

 • jordi 1455

  Dit speelt al jaren en nu komen ze er pas achter.

 • hobbyboer

  waarom zulke sterke woorden?? altijd weer hoor je dat de markt alles wel oplost en dat als boer zijnde scherper moet gaan boeren. de vrije markt is de toekomst, als je hard werkt dan staat de wereld op de nederlandse producten te wachten. jammer dat al deze 'wereld leveranciers' het niet door hebben dat het zogenaamde 'Walmart syndroom' overal heerst en zelfs door de poitiek wordt aan gezweept want mevr Neelie-Kroes heeft wel heel netjes tegen Friesland campina gezegd dat ze bedrijven moesten afstoten toen de fusie plaats vond want er moest concurentie blijven. heb nog nooit gehoord dat in de detail wereld ze niet mochten fuseren zonder iets af te stoten

 • agri2

  Kunnen we weer wachten op een arrogante reactie van Mark Jansen van het CBL.

 • HeinCarien

  Volgend jaar weer 2% korting op de inkoop ha ha, want we hebben weer meer filialen onder ons dak,zei Appie tegen Frits.
  Er komt nog genoeg aan de poort, dus waarom zullen we meer gaan betalen ha ha.
  En de boer...............hij ploe(terde) gde voort....................

 • joannes

  Het is maar vanuit welke positie je dit bekijkt blijkt ook hier weer! En niet alleen de retail, maar tot in de overheid met zijn regulering, heeft altijd de consument op de eerste plaats gezet in de veronderstelling dat met onderlinge concurrentie van branchgenoten in en met de innovatie, het beste pad voor ontwikkeling was. Nu blijkt dat de consument met de retail, die haar wensen vertaalde, zo machtig en dominant in de keten geworden is dat ze destructief is in de ontwikkeling van het het midden en kleinbedrijf, wordt men zich misschien eindelijk bewust,dat de balns zoek is. Het midden en kleinbedrijf, incl de agrirische, de motor voor de economie en initiatief moet ook beschermt worden met regelingen die weer balans brengen in opbrengsten voor toegevoegde waarde. Dus niet alleen markt dominantie branch gericht reguleren maar ook keten gericht.

 • w v gemert

  Eindelijk een bevestiging dat de markt niet meer kan werken door de gewijzigde markt verhoudingen. Ook een bevestiging van uitbuiting door de supermarkten (slavernij) hier kan de overheid niet aan voorbij gaan. Ik hoop dat de politiek nu snel werk maakt van het verdienmodel zoals een paar weken geleden is aangenomen.

 • hout&co

  Het wordt dus tijd dat iemand of één instantie ( beter niet ) gaat regelen dat ALLE PRODUKTEN gereguleerd worden opgekocht en doorverkocht aan de supermarktketens.
  Als iemand ideeën heeft ??
  Ik wil wel helpen ze uit te werken .....
  Feitelijk dus een cöperatie van coöperaties .....

 • bnieuwen

  Niet de supermarkten maar de corrupte EU zelf is de oorzaak van het probleem.
  De schaalvergroting is een reactie op het Mansholt-syndroom van destijds. De huidige EU heeft daarop verder gehandeld en zie het resultaat. De ondernemers moeten steeds meer (doorgaans onterechte) belastingen en sociale verplichtingen nakomen die veel bedrijven de kop kosten. Dan kun je als bedrijf niet veel anders meer doen dan naar de leverancierskant kijken. Het probleem is eenvoudig op te lossen door de EU nu eindelijk eens aan te pakken.De EU-commissie is verworden tot een crimineel, corrupt en kwaadaardig gezwel binnen onze samenleving.

 • puinhoop

  Friesland Campina, het wordt tijd voor een claim in Brussel omdat mevrouw Kroes het zo nodig vond om de supermarkten te helpen door de verkoop van Nijkerk en Bleskensgraaf af te dwingen bij de fusie. Mevrouw Kroes'trapte'erin dat de positie van supermarkten 'verzwakte'. Ja,ja wij boeren wisten allang beter dat er achter de schermen hele andere belangen spelen. Tijd voor een europese parlementaire enquete.

 • boerkebrabant

  willie van gemert zegt het helemaal juist, de slavernarij moet echt eens afgeschaft worden in europa, alleen is het eigenlijk al te laat, en wie neemt de regie om eidelijk eens een eerlijke prijs te krijgen voor onze producten?

 • riet

  het is maar een rapport , er zal niet snel wat gedaan worden want dat zou een prijsstijging van voedsel betekenen en dat is als vloeken in de kerk in deze crisisjaren !

 • Sylke

  Ik hoop het niet,. maar ik den dat Riet in bovenstaande reactie uiteindelijk gelijk gaat krijgen, helaas

 • koestal

  Dit wisten de boeren al jaren,zijn de politici in de EU ook eindelijk eens wakker geworden,die hadden het te druk met declareren en de presentie lijsten te tekenen,slaap zacht !

 • alco1

  Het hele rapport kon een ieder van ons wel invullen en de reacties geven ook geen enkele oplossing.
  Eerlijkheidshalve kan ook ik de oplossing niet geven, want alleen een tekort aan toevoer geeft macht aan ons leveranciers. Hoe dat moet? (Doordraaien?)

 • jocox

  In het verlengde van dit rapport tevens nadrukkelijk de rol van de lobbyisten werkzaam voor de supermarkten ( incl. de kantoren aan de zuid-as van Amsterdam die in Nederland AH 'bedienen' ) onder de loep nemen. Een integriteitsonderzoek naar de apparatsjiks van mededinging in Brussel is eveneens noodzakelijk om alle achterkamertjes te openen. Het licht was er al lang maar dat het nu in Brussel door de parlementariers wordt aangedaan is het beste nieuws sinds jaren om een eind te maken aan de moderne slavernij die het EU-beleid tot nu toe mogelijk heeft gemaakt.Er liggen voldoende dossiers met meer dan voldoende aanknopingspunten om met bekwame spoed reparatie wetgeving te maken.

 • info190

  in ieder geval goed nieuws dat dit rapport Europa breed aanslaat. Ik ben het eens met alco1, dat de producenten zichzelf anders moeten organiseren (andere ketens/afzet opzetten), maar dat moet je dan doen met de hele keten incl. verwerking en evt. producten niet leveren (doordraaien, maar dat levert veel neg. publiciteit). Of de Brusselse en nationale overheden moeten het gaan reguleren (minimum prijs, importbeperkingen, etc. ). Uiteindelijk bepaalt dit spel ook hoe ons landschap er uit gaat zien..

 • Frenske

  Als al onze belangenorganisaties nu eens gingen lobbien voor importbeperkingen i.p.v.meer subsidies en verruiming van regelgeving,kregen we meer kans het vol te houden in deze rare wereld.

 • BeterBoeren

  Als agrarisch bedrijfsontwikkelaar van BeterBoeren heb ik op facebook een reactie gegeven op dit artikel, hierin schrijf ik o.a.:

  'Wat als er een geheel nieuwe winkelketenformule zou komen, een formule waarbij de schakels tussen agrarier en de keten zo kort mogelijk is? Waarbij de verwerking tot eindproduct, zo mogelijk, op agrarische bedrijven plaatsvindt en de agrarier een betere, eerlijkere prijs ontvangt voor zijn producten. Daarbij ook de mogelijkheid krijgt om mee te investeren in de winkelketen en daardoor ook deelt in de winst van de keten? Zou dit de vicieuze cirkel van neerwaarts naar opwaarts kunnen bewerkstelligen? Door de betere prijs en winstdeling agrariers ruimte geven om nieuwe investeringen te doen om nog beter in te spelen op de wens van de consument?

  Zou dit het toekomstperspectief kunnen zijn waarop de agrarier zit te wachten?'

 • alco1

  BeterBoeren, jouw idee kan misschien en het is er al in de kleine o.a. biologische sector, maar zal nooit werken in de grootschaligheid.

 • Henk Weerts

  Hopelijk nu eens eindelijk hulp uit de politiek??? De eerste actie die nodig is de vorige week veroordeelde uientelers door de N.M.A. de veroordeling terug laten draaien en een klein standbeeld oprichten voor deze mensen. Verder zullen we zelf in actie moeten komen tegen de supermarktmaffia. Laat de standsorganisaties hier nu ook eens het voortouw nemen of blijven die eeuwig praten zonder dat er iets gebeurd??? Al dertig jaar ben ik vleeskuikenhouder en al dertig jaar verdwijnt elke vooruitgang in de portemonee van de supermarktketens. Als toeleveringsbedrijven in crisistijd een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen, dan kunnen ze hun personeel ook een fatsoenlijk salaris betalen wat weer uitgegeven kan worden in de samenleving. Zo helpen we mee aan het oplossen van de crisis .

 • koestal

  En de NMA blijft maar vitten op de boeren en de cooperaties als ze willen fuseren, FrieslandCampina moest Nijkerk afstoten ,omdat ze anders teveel macht kregen.Terwijl de supermarkten ongestraft kunnen fuseren .Hallo Jumbo !Dag C1000 ! Happy Heyn !

 • Piet, Midden-Europa

  Zolang Boeren en tuinders dolgraag PRODUCEREN zal de HANDEL daar gebruik van maken, (zeker bij overaanbod) soms ook (mis)bruik !!!... De geschiedenis leert ons dat daardoor de Co-operatie's zijn ontstaan. Maar HELAAS die zijn op enkele punten tekort gekomen, sommige moedigen zelfs aan om te produceren dan kunnen zij de SUPERMARKTEN GOEDKOOP BEDIENEN !!!...

 • heide01

  Het idee van Henk Weerts om een standbeeld op te richten voor de uientelers vind ik een goed voorstel! Nu ook de daad bij het woord voegen!
  Een kunstenaar vragen het te maken, natuurlijk niet van brons maar van een materiaal dat niet wordt gestolen. (boeren met bofuien)
  Als alle mensen die tot nog gereageerd hebben 25 euro doneren, doe ik er ook 25 bij! Er vervolgens een publiciteits stunt van maken, het laten onthullen door enkele prominente kamerleden/europarlementariers, in aanwezigheid van de wethouder/burgemeester der gemeente.
  Een poster van Nelie kroes direct erachter en zo het gebeuren de wereld in laten gaan, komt vast een aardige discussie op gang!! Wie doer ermee???

Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.