Home

Nieuws 16 reacties

Dijksma: het is nu tijd om knopen door te hakken

Den Haag - Binnen enkele weken wil staatssecretaris Sharon Dijksma duidelijk maken wat ze van de veehouderij verwacht om melkveerechten te voorkomen. Ook wil ze haast maken met de aanwijzing van Natura 2000 gebieden en de EHS.

Dat zegt de PvdA- politica in haar eerste interview met de agrarische pers als staatssecretaris van Economische Zaken met landbouw en natuur in haar portefeuille. Op 18 januari maakte ze in een Kamerbrief bekend hoe ze verder gaat met het nieuwe mestbeleid. Als er eind 2013 niet voldoende mestverwerking is dan komen er ook dierrechten voor melk- en ander rundvee. Ze heeft er vertrouwen in dat het de sector gaat lukken om dat te voorkomen. Ze zit ‘echt niet te wachten op dierrechten’ en toont zich bewust van problemen bij invoering als het toch nodig mocht zijn. Ze verwijst daarbij naar de nu nog lopende procedures over de invoering van varkens- en pluimveerechten. Het zegt volgens haar al genoeg dat ze daar nu al van op de hoogte is. De komende tijd gaat ze in overleg met de sector om duidelijk te maken wat er precies gedaan moet worden. Duidelijk is wel dat het een ‘laatste kans is voor de veehouderij’.

Deze week is ook van doorslaggevend belang voor het budget van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De regeringsleiders gaan vanaf donderdag in een tweede onderhandelingsronde proberen om een akkoord te bereiken over de meerjarenbegroting van de EU voor de jaren 2014-2020. Dijksma houdt zich op de vlakte over de onderhandelingen voor het GLB-budget. “Eerst de begroting en dan pas kunnen we aangeven wat de Nederlandse inzet is.” Duidelijk is in ieder geval dat het kabinet Rutte II van VVD en PvdA in een spagaat zit wat de onderhandelingen voor het EU-budget  betreft. De Nederlandse inzet is aan de ene kant een forse verlaging van het totale EU-budget en een verschuiving van geld van landbouwsubsidies naar fondsen voor bijvoorbeeld innovatie en onderzoek. Tegelijkertijd wil de regering dat de korting op het Nederlandse GLB-budget ten opzichte van andere lidstaten kleiner wordt dan in de eerste voorstellen.

Staatssecretaris Dijksma wil in de komende jaren een duidelijke stempel drukken op de beleidsterreinen landbouw en natuur. Daarbij benadrukt ze dat ze dat in overleg met de sector wil doen.

Laatste reacties

 • Zents beheer

  Dus om dierrechten af te schaffen moet eind 2013 mestverwerking de norm zijn . In de pluimveesector is het mestprobleem opgelost door verwerking op bedrijfsnivo en grootschalig elders . Maar dit heeft vele jaren en veel geld gekost. Maar nu het verschil met de andere sectoren. Een kip plast niet maar poept alleen, je begint bij aanvang met verwerking met 25-30 % ds. De mest is een korrel en valt op banden , wordt elke dag naar de drogers getransporteerd. De meeste andere mest valt nog op de vloer of in een kelder, en daar begint reeds het vermentatieproces beginnen de verliezen en maakt de mest moeilijker verwerkbaar. Andere mestsoorten hebben tevens te lage verbrandingswaarde. Pluimveemest heeft zeer hoge gehaltes aan NPK, vroeger een nadeel, na verwerking kan het niet hoog genoeg zijn. Pluimveemestprodukten kunnen ook naar de islamitische wereld, varkens mest niet. Dit wordt een steeds grotere afzetmarkt. Dus varkens en rundveehouders hebben veel meer tijd nodig om , verwerking te ontwikkelen, te financieren en uit te voeren. Vinden van afzet markten voor restprodukten kost veel meer tijd. Wanneer dit alles onder tijdsdruk moet gaat dit uiteindelijk veel meer kosten dan nu het geval is, en zul je een formule moeten vinden om de kosten eerlijk te delen, we weten allemaal hoe dit in het verleden is gebeurd. Dit punt van solidariteit , wellicht ook van afnemers en toeleveranciers regel je niet zomaar maar is het allerbelangrijkst.

 • Isidorushoeve

  Staatssecretaris Sharon Dijksma zou het niet verstandiger zijn om in deze moeilijke tijd het geld voor andere dingen ( zorg ) te besteden dan voor natuur ?

 • agratax2

  Dierrechten een onzalig idee, weer een verhandelbaar 'product'. Bindt heel eenvoudig het aantal dieren aan het aantal hectares op een dusdanige wijze dat de mest volgens de huidige normen aangewend kan worden. Hierbij zou gedacht kunnen worden aan mest afzet op land van anderen maar wel afgedekt door contracten van boer tot boer. Schakel de handel uit om fraude te voorkomen, want dat schaadt de hele sector.

 • joannes

  Vooral die zin: ¨ De Nederlandse inzet is aan de ene kant een forse verlaging van het totale EU-budget en een verschuiving van geld van landbouwsubsidies naar fondsen voor bijvoorbeeld innovatie en onderzoek ¨ verontrust me. Waarom? Omdat het het argument is om agrairsche subsidies naar de WUR en andere kennis centra te sluisen en in mijn ogen inefficiëntie genereert. Inefficiëntie omdat het het gemeenschapsgeld via een omweg sluist naar een groep mensen die met dit systeem niet Agrarische doelen maar vooral Politieke doelen gaan nastreven. Het is vooral leuk voor de Politicy, en natuurlijk die Onderzoekers, maar de boeren hebben er veel last van want zij krijgen oplossingen die Politiek gekleurd zijn. Bij gevoegd een interessante Website van: wie vooral die Agro subsidies ontvangen in de EU. http://farmsubsidy.org/NL/

 • joannes

  @Agratax1, het heeft volgens mij alles te maken met de ideeën die er op het Ministerie, de WUR en natuurlijk de Politiek circuleren. Die hebben geen belang bij eenvoudige oplossingen. Zij hebben belang bij een ¨nieuwe industrie¨. Een industrie waar men graag de mest wil kraken zoals met de raffinaderijen voor olie maar dichter bij Agro, zoals ons destructie bedrijf: http://www.rendac.nl/ Wat natuurlijk een gigantisch succes is mede dankzij de verplichte contributie van de boeren. Maar daarvoor heb je héél veel geld nodig en tijd. Dus iets met een terugverdientijd die langer is dan het gebruikelijke. Wanneer ze nu maatschappelijk de handen op elkaar krijgen is het eigenlijk alleen de Agro die een ¨belasting¨ moet accepteren. Nu met de afleiding, verlichting van de EU Agrosubsidies en de dreiging voor mest regulering in 2013 proberen ze vooral de ¨complexe/ambitieuse/politiek interessante/WUR en overige iniversiteiten interessante/ VION FC intressante¨ oplossing die geld sluist uit het Agro circuit in dat witte boorden/regenten circuit.

 • kiepel

  Iedere boer met <2GVE/Ha(makkelijk controleerbaar via gecombineerde opgave) vrijstelling.
  Boeren die willen groeien boven de 2GVE/Ha moeten met alle wetjes er zelf voor zorgen dat hun mest geen problemen geeft.
  Het is toch te gek als de overheid met allerhande voordelen komt voor de vervuilers. Hiermee doel ik op een berg koerechten voor de snelle groeiers/vervuilers. Die lachen de duurzame/betrokken boer uit en krijgen zelf de JACKPOT.

 • joannes

  Maar @kiepel, wat is het belang van de overheid? Zouden ze aan die duurzame boeren denken of aan de ¨fondsen voor bijvoorbeeld innovatie en onderzoek¨ of te wel : meer invloed via de kennis centra en de politiek om geldstromen controleren.

 • bertes

  waarom zijn de kippen-rechten nog niet afgeschaft. die hebben het toch opgelost.
  belonen zou ik zeggen

 • Hans Brasil

  Overal ter wereld wordt de hoeveelheid dieren die een boer heeft bepaald door de hoeveelheid grond die hij ter beschikking heeft om het voer voor die dieren te laten groeien/verbouwen. Behalve in Nederland, daar is de hoeveelheid stront, door zijn dieren geproduceerd, die hij kwijt kan op zijn grond, de maatstaf. En zelfs dat is niet genoeg, ze moeten zo nodig ook nog stront exporteren. Echter 50 jaar na Manshold, zijn ze weer terug bij af. Boeren zonder grond is domweg niet duurzaam.

 • Zents beheer

  adel, de eerlijkheid gebied me te zeggen dat we toen, 8 jaar geleden wel beloond zijn. We konden de helft van de rechten voor uitbreiding te leen krijgen in ruil voor het verwerken of laten verwerken van alle mest op het betreffende bedrijf. Het totale eindprodukt mocht niet terecht komen op Nederlandse grond. Deze voorwaarden gelden voor de gehele looptijd. Hier is veelvuldig gebruik van gemaakt. De leenrechten zijn overigens niet verhandelbaar.

 • aarthamstra1

  jonge ,jonge wat zal ze kwijlen. De kans van heer leven om de natuur te redden. Al zal ze nooit begrijpen wat natuur is. Weg met die vieze boeren.

 • melkboertje

  mensen toch u kunt hier net schrijven wat u wilt maar dat wil ze toch niet lezen, deze mevrouw beslist hier met meerdere mensen over die daar tot in de details geen verstand er van hebben. tot er weer een paar jaar met veel geld is gestrooid, (zie bv sns) en dat kan nou net beter even in dze tijd ergens anders voor gebruikt worden .

 • John*

  deze vrouw staat open voor argumenten en wil de problemen gezamelijk oplossen. alles wat de afgelopen 25 jaar door de politiek bedacht is is zonder samenspraak gedaan met de mensen die t moeten doen!. veel weerstand en kijk eens waar we nu staan. megastallen discussies nog steeds een mestprobleem, weinig toekomstpersectief voor een groot deel van de ondernemers. is dit wat we willen?

 • Isidorushoeve

  Sharon Dijksma is trouwens wel een knappe vrouw ( vinden jullie dat ook niet ) ?

 • joannes

  Nee @John* dit willen we niet! Maar hoe kom je dan tot één regeling waar de meeste, bv die 80% van jouw, zich goed bij kan voelen. Daarvoor heb je brede, betrokken deelname aan die discussie voor nodig van en door de boeren. Een discussie waar de deelnemers de voor en de nadelen kunnen communiceren en het eens kunnen worden over de beperkingen die het uiteindelijk op zullen gaan leveren. En voor Dijksma; ze zal mogelijke oplossingen moeten gaan commmuniceren met het kosten en opbrengsten plaatje voor de gemeenschap en specifiek de boeren. Het zou een omslag betekenen wanneer zo´n publieke discussie zich kan ontwikkelen, een die niet door de diverse lobbyisten via de achter en binnendeur op hun criteria wordt geregeld.

 • peteratlas

  Hans Brasil: ik ben het niet helemaal eens met de stelling dat boeren zonder grond niet duurzaam zouden zijn. Het is al jaren de trend om zich te specialiseren. Als alle boeren met dieren naar rato grond zouden moeten hebben, kan het overgrote deel wel stoppen.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.