Home

Nieuws

D66: hervorming Europees geld niet snel genoeg

Den Haag – D66-Kamerlid Gerard Schouw is niet tevreden over het akkoord over het budget voor het Europese landbouwbeleid voor de komende jaren. Hij had liever gezien dat de premiers de gelegenheid hadden aangegrepen om het landbouwbeleid verder te vergroenen.

Hoewel er wel een verschuiving is geweest naar meer budget voor innovatie en minder voor directe inkomenssteun, vindt Schouw deze stap veel te klein. “Als je kijkt wat er nodig is om in Europa voorop te blijven lopen op landbouwgebied is er veel meer nodig dan wat er nu gebeurt. Directe inkomenssteun is plat geld, dat is leuk op de korte termijn, maar op de lange termijn heb je meer aan intelligent geld, waarmee geïnvesteerd wordt in kennis en innovatie”, vindt Schouw.
CDA-Kamerlid Jaco Geurts is niet tevreden over de communicatie over de budgetonderhandelingen. “Ik heb van de Nederlandse regering nog geen informatie ontvangen over de uitkomst van de onderhandelingen en het akkoord. Ik ben heel nieuwsgierig naar de gevolgen hiervan voor de koopkracht van de Nederlandse boeren. Ik hoop dat deze koopkrachtplaatjes snel beschikbaar worden”, zegt Geurts. Hij heeft de indruk dat de situatie voor de landbouw in Duitsland, Polen en Frankrijk beter is dan voor Nederland.

Regeringspartijen VVD en PvdA reageren positief op het resultaat van premier Mark Rutte in Brussel. "Nederland heeft haar korting weten te behouden. Dat is goed nieuws voor de Nederlandse belastingbetaler", concludeert de VVD tevreden. PvdA is over het algemeen tevreden, al valt het moderniseren van het budget tegen voor de partij. "Toegegeven, de landbouwsubsidies nemen af, terwijl de investeringen in onderzoek en innovatie stijgen. Maar als we de uitkomst afzetten tegen vooraf geuite ambities en kijken naar de begroting als geheel ontstaat een ander beeld. Terwijl de landbouwlobby haar schaapjes op het droge heeft, dreigen de zaken die echt groei en banen opleveren achter de horizon van 2020 te verdwijnen", concludeert PvdA-Kamerlid Michiel Servaes.

De Belgische Boerenbond is gematigd tevreden over de uitkomst van de onderhandelingen. De Belgische landbouw verliest volgens de Boerenbond 17 procent aan koopkracht uit Europese steun. De landbouworganisatie blijft pleiten voor een beleid dat rekening houdt met de verschillende eigenschappen in regio’s. “Daarnaast zal maximale steun van de Vlaamse overheid in de toekomst absoluut noodzakelijk zijn voor het behoud van een economisch rendabele en duurzame Vlaamse land- en tuinbouw”, reageert de Boerenbond. LTO noemt de bezuinigingen pijnlijk. LTO-voorzitter Albert Jan Maat vreest bovendien dat de 8 procent korting voor Nederland ook nog niet van de baan is.

SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf noemt het resultaat voor de landbouw ronduit teleurstellend.  “Niet alleen is de korting op het budget erg groot, ook worden Nederlandse boeren harder getroffen dan boeren in omliggende landen. De concurrentiepositie wordt daardoor hard geraakt. Het is noodzaak om in ieder geval snel meters te maken rond het verdienmodel van de boer”, vindt Dijkgraaf.

Of registreer je om te kunnen reageren.