Home

Nieuws 2 reacties

Arbiters kraken commissie grondwater

Utrecht - De Commissie Deskundigen Grondwaterwet (CDG) werkte in 2010 allerminst naar behoren en het schortte aan controle. Dit blijkt uit een 'strikt vertrouwelijke' brief aan de provincie Friesland.

Medeopsteller van de brief is Harry Langman, jurist en onder meer minister in de beginjaren 70 in kabinet Biesheuvel. Deze brief kwam onlangs in de openbaarheid via een Wob-procedure (Wet openbaarheid van bestuur).

De CDG, met een eigen secretariaat, is door de gezamenlijke provincies ingesteld om te adviseren bij de afhandeling van schade aan gewassen en gebouwen als gevolg van grondwateronttrekking. Tegenwoordig heet het Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG). De kritiek die Langman uit in de vertrouwelijke brief is niet mals. Zo hield de commissie nauwelijks toezicht op haar secretariaat. De mensen van het secretariaat waren ondeskundig. En binnen de commissie kon niemand beoordelen of de programma’s die werden gebruikt voor de berekening van schade aan landbouwgewassen door grondwateronttrekking wel zodanig waren opgesteld dat landbouwschade daarmee correct te berekenen was. Deze programma’s worden overigens nu nog steeds gebruikt.

Langman werd ingeschakeld als deskundige bij een geschil tussen boeren in het gebied van de waterwinning Terwisscha (Fr.) met waterleidingbedrijf Vitens. De boeren wilden een hogere vergoeding voor de geleden schade. Om tot een definitieve oplossing te komen hebben de boeren en Vitens, onder regie van de provincie Friesland, besloten om het geschil voor te leggen aan arbitrage. De arbitragecommissie startte in januari 2010 met haar werkzaamheden. Langman was voorzitter van deze commissie. Ook prof. Dr. Ir. Cees van den Akker, tot 2005 professor hydrologie aan de Technische Universiteit Delft en senior geohydroloog Dr. Ir. Kees Maas waren arbiter in deze zaak en staan achter het vertrouwelijke document dat nu naar buiten is gekomen.

Langman spreekt verder van een 'onhoudbare situatie' en dat was dan ook de reden van hem en de andere twee arbiters om hun conclusies te delen met de verantwoordelijke provincie Friesland.

Gerrit Kok, de huidige voorzitter van de Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG), vindt het merkwaardig dat arbiters na een uitspraak van de arbitragecommissie kritiek uiten. Hij vindt het ook vreemd dat de arbitragecommissie zich niet heeft gewend tot de ACSG zelf. Hij vindt dat de commissie niets te verwijten valt. "De kwaliteit is op peil", aldus Kok.

De provincies zijn verantwoordelijk voor de afwikkeling van droogteschade bij grondwaterwinningen. Zij hebben daarvoor een landelijke commissie ingesteld, de ACSG. Namens de 12 provincies is Noord-Brabant de coördinator van de ACSG. In een reactie laat het weten dat zij op basis van de brief van de arbiters geen aanleiding ziet om in interprovinciaal verband dit onderwerp op de agenda te zetten.

Laatste reacties

  • aarthamstra1

    Eu wil dat de waterleidingmaatschappijen privatiseren . Als je dit leest is het nog
    niet zo'n gek idee.

  • Mels

    Aart,ondanks dat het in dit geval een goed idee lijkt is water natuurlijk van levensbelang.Volgens mij is er geen land dat zo een goede kwaliteit van water heeft als NL en laten we om dat zo te houden het water uit onze kranen alstublieft door de overheid laten verzorgen.Je weet wat er op stroom en gas gebied is gebeurt?,het zo beter en goedkoper worden.Nou,dat laatste is zeker niet gebeurt om over de dienstverlening eromheen maar te zwijgen.

Of registreer je om te kunnen reageren.