Home

Nieuws

Advies: vijf jaar rust in Oostvaarderswold

Lelystad - Provincie Flevoland moet investeren in goede verhoudingen en niet in de aanleg van het Oostvaarderswold. Dat zegt Roel Bekker, die in opdracht van de provincie een onafhankelijk advies heeft uitgebracht.

Hij stelt voor de ontwikkeling van het Oostvaarderswold voor tenminste vijf jaar in de koelkast te zetten en in te zetten op andere natuurontwikkeling in de provincie.

Het zogenoemde moratorium voor het Oostvaarderswold (een pas op de plaats) geeft bestuurlijke rust, aldus Bekker. Maar er is ook een 'niet te bagatelliseren nadeel', zegt hij: "Dat is dat er bij agrariërs in het gebied onzekerheid blijft bestaan. Het kan er immers ooit nog van komen en dan begint het feest van voren af aan, zo zullen zij begrijpelijkerwijs redeneren."

Aan de andere kant kunnende boeren in het gebied gewoon blijven ontwikkelen. De huidige bestemmingen blijven gelden en van beperkingen die voort zouden komen uit natuur is geen sprake, zegt hij.

Volgens Bekker is het juridisch en financieel lastig alles terug te draaien, omdat bij de aankoop van grond subsidiegelden zijn gebruikt waaraan voorwaarden zijn verbonden.

Bekker bepleit de inzet van het ruilverkavelingsinstrument, om op die manier op andere plekken grond vrij te maken voor natuurontwikkeling in de provincie.

Of registreer je om te kunnen reageren.