Home

Nieuws

Vergroeningspremie valt onder overgangsregeling

Den Haag – De totale bedrijfsbetaling (basispremie en vergroeningspremie) gaat stapsgewijs richting het gelijke bedrag per hectare in 2019 van circa 390 euro. Dat is circa 270 euro basispremie en 120 euro vergroeningspremie. Op die manier wil staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) de gelijke hectarebetaling zo geleidelijk mogelijk invoeren, ook voor huidige 'hoogontvangers' als zetmeelaardappeltelers en kalverhouders.

Dat meldt een woordvoerder van Economische zaken in antwoord op vragen van Boerderij. Op deze manier wordt een grote inkomensval voor deze hoogontvangers voorkomen en krijgen ze de tijd en gelegenheid om zich aan te passen, aldus het ministerie. Ook gaat de zogenoemde graasdierpremie niet alleen gelden voor zoogkoeien en schapen in natuurgebieden, maar voor alle runderen die grazen in natuurgebieden waarvoor geen hectarepremie aangevraagd kan worden. Hoe hoog deze premie wordt, is nog niet vastgesteld.

Door de geleidelijke overgang groeien bedrijven die nu geen of een laag toeslagrecht per hectare hebben, wel langzamer naar de gemiddelde waarde. In het overgangsjaar 2014 wordt naar verwachting 90 procent van de waarde van het toeslagrecht in 2014 uitbetaald. Hoeveel dat precies wordt, is nog afhankelijk van de kortingen die worden toegepast in 2014. Er is waarschijnlijk geen korting meer voor bedragen boven 5.000 euro in totaal (de zogenoemde modulatiekorting). Voor de periode 2015-2020 wordt de waarde van de nieuwe betalingsrechten berekend op basis van een rekenfactor van 0,66 maal de waarde van de toeslagrechten per 15 mei 2014 inclusief de verhuurde rechten. Het verschil met de gemiddelde waarde van alle toeslagrechten in 2019 wordt vervolgens in vijf stappen afgebouwd naar nul. Bedrijven die nu onder het gemiddelde van circa 390 euro zitten krijgen er elk jaar een bedrag bij, voor bedrijven die er boven zitten daalt jaarlijks het bedrag per hectare.

Het verloop van de nieuwe betalingsrechten per hectare is weergegeven in de grafieken. Het eerste voorbeeld (100 euro per hectare) kan een akkerbouwer zijn die nu overwegend consumptieaardappelen teelt. Een hoge premie per hectare (4.000 euro in voorbeeld twee) komt bijvoorbeeld voor in de vleeskalverhouderij met relatief weinig grond, maar wel een hoge bedrijfstoeslag. Beide bedrijven komen uiteindelijk uit op ruim 380 euro totaal. Dat is iets lager dan de eerder genoemde 390 euro. Er is in deze berekening rekening gehouden met de regeling voor jonge boeren, de vorming van de nationale reserve en de voorgestelde bestemming van 20 miljoen euro voor investeringen in het kader van de Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water. Hoe hoog deze bedragen precies worden is nog niet bekend. In alle gevallen is de vergroeningspremie circa 30 procent van de totale hectarepremie inclusief overgangsregeling.
Deze week vergadert de Tweede Kamer over de nationale invulling van het nieuwe GLB die Dijksma op 6 december bekendmaakte.

Of registreer je om te kunnen reageren.