Home

Nieuws 1 reactie

Veredelaars blij met beperkte vrijstelling

Gouda – Veredelingsorganisatie Plantum is blij met de invoering van de beperkte kwekersvrijstelling. Deze week ging de Tweede Kamer akkoord met een wijziging van de Rijksoctrooiwet, waarmee het voor veredelaars mogelijk wordt door octrooien beschermde planten te gebruiken.

Volgens Plantum is deze aanpassing van de wet een goede eerste stap op weg naar meer ruimte voor de veredelaar om nieuwe plantenrassen te ontwikkelen. Tot nu toe bestond er onder het octrooirecht namelijk geen vrijstelling voor kwekers, zoals die daarbuiten wel geldt.

Er is wel één belangrijke restrictie: indien de geoctrooieerde eigenschap ook in de nieuwe plant aanwezig is, moeten veredelaar en octrooihouder alsnog met elkaar in onderhandeling. Het is vanwege die beperking dat staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) in EU-verband streeft naar een volledige kwekersvrijstelling. Of zij daarbij voldoende lidstaten achter zich kan krijgen, zal nog moeten blijken. Plantum juicht de opstelling van Dijksma toe.

Eén reactie

  • agratax2

    Dit zal leiden tot meer octrooien op genen en de plaats die ze in nemen in de DNA streng. We laten ons weer leiden door prachtige regeltjes, die door de Monsanto's zijn gedicteerd en hen geld opleveren. Ik heb een stuk onder ogen gehad waarbij de verantwoording voor schade claims m.b.t de gevolgen van deze veredeling (bv. uitgaan van GMO rassen), richting de overheid van het land gaan, waar de kweker gevestigd is. Met dank aan de politiek die zonder voldoende kennis dit soort wetten laat passeren om maar niet als -ouderwets- te worden bestempeld of beschuldigd wordt van het niet denken aan een schoner milieu. Hier komt nog bij dat indien een kweker m.b.v. een ras van een collega een nieuw varieteit had gekweekt hij gedurende de licentie periode een vast percentage moest afstaan aan de eigenaar van de vader of moeder plant. Aan deze wetgeving kan maar een doel ten grondslag liggen, de patent / octrooi houders voorzien van een doorlopende geldstroom, die eeuwig door zal gan omdat er bij iedere kruising Genen worden gebruikt waarvan het belangrijkste gedeelte reeds is omschreven en gepatenteerd door de grote jongens. Ik zie dit als de laatste stap naar voedsel monopoly op de aarde.

Of registreer je om te kunnen reageren.