Home

Nieuws 1981 x bekeken laatste update:27 dec 2013

Uw kerstcadeau: Het Beste van Boerderij

De beste artikelen uit Boerderij van het afgelopen jaar gebundeld in één digitale uitgave. Het is een presentje van Boerderij aan haar (potentiële) lezers.

In 'Het Beste van Boerderij' treft u de beste interviews, artikelen, achtergrondverhalen en hoofdartikelen van het afgelopen jaar aan.

2013 is het jaar van de mestperikelen, de afsplitsing van Vion en een goede oogst. Vanaf begin 2013 volgt de varkensector met ingehouden adem de Vion Food Group. De kwestie waar het om draait is of de afsplitsing en de verkoop van de goed renderende Ingredients-divisie de Food-divisie gaat redden. Blijven er na de verkoop genoeg middelen over om het slachterijbedrijf zo te reorganiseren dat bij het uitbetalen van een concurrerende varkensprijs ook nog een gezond rendement kan worden gemaakt? Later krijgt het imago van Vion nog meer te verduren door vleesschandalen die uitgebreid de media halen en wanneer  blijkt dat de top van het bedrijf zijn certificaten van aandelen terug verkocht heeft voor een koers die toen al niet meer gold.

Alsof dat nog niet genoeg was, dreigt de varkenshouderij ook nog eens de grote verliezer te worden bij de oplossing van het Nederlandse mestprobleem. Want eind 2013 besluit staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken om de dierrechten in de intensive veehouderij te handhaven. De achterban van de varkens- en pluimveehouderij is dan terecht woedend. De koeienboeren hangen daarentegen de vlag uit. Zij krijgen wellicht geen melkveerechten over zich heen en kunnen blijven groeien na afschaffing van het melkquotum in 2015. De melkveehouderij boert so wie so financieel prima in 2013, vooral dankzij de hoge melkprijzen. Ook op de lange termijn zijn de voorspellingen voor de wereldwijde zuivelmarkt erg gunstig.

De akkerbouw heeft in 2013 eveneens geen reden tot klagen. Oogstjaar 2013 ligt in lijn met dat van 2012. Het is financieel opnieuw een goed jaar. Het weer en de grond waren optimaal om aardappelen, suikerbieten en uien te rooien. De opbrengsten waren weliswaar niet top, maar zeker wel goed te noemen. Tegen de achtergrond van (het vooruitzicht op) goede akkerbouwprijzen reden genoeg om met een opgeruimd gevoel 2014 tegemoet te gaan. En dat terwijl nog geen twee jaar geleden de akkerbouw behoorlijk in de goot lag met afbraakprijzen voor aardappelen en uien. Bovendien kampten toen veel bedrijven met een liquiditeitstekort.

» Bekijk hier Het Beste van Boerderij

Of registreer je om te kunnen reageren.