Home

Nieuws 5 reacties

Uitvoeringsdetails nieuwe mestwet bekend

Den Haag – De nieuwe gebruiksnormen voor 2014, mineralenproductie per dier in 2014 en uitzonderingen voor de mestverwerkingsplicht zijn bekend.

Ze staan in de zogenoemde Uitvoeringsregeling Meststoffenwet die inmiddels door Staatssecretaris Dijksma van EZ is gepubliceerd in de Staatscourant. De nieuwe mestwet met verwerkingsplicht voor een deel van de overschot mest gaat in op 1 januari 2014.
Belangrijke details van de nieuwe Meststoffenwet zijn nu definitief vastgelegd. De bijbehorende tabellen zoals de aanscherping van gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat en de nieuwe normen voor mineralenproductie per dier staan op de website van Dienst Regelingen. De verwerkingspercentages en drempel voor de verwerkingsplicht zijn zoals eerder aangekondigd: 30 procent in Zuid, 15 procent in Oost en 5 procent buiten de concentratiegebieden, de drempel is 100 kilo te verwerken fosfaat. Duidelijk is nu ook dat vrijstelling van de verwerkingsplicht voor mestafzet binnen 20 kilometer alleen geld voor bedrijven met een fosfaatoverschot van maximaal 25 procent, daarbij is aangesloten bij de regels voor boer-boer-transport. De vrijstelling voor biologische bedrijven is duidelijk omschreven, er komt ook een verwerkingsvrijstelling voor mest van paarden, pony's en pluimvee voor de productie van champost voor de champignonteelt. Voor grenspercelen is de maximale afstand vanaf de grens 20 kilometer voor percelen in Duitsland en 25 kilometer voor percelen in België.
Alle tabellen voor het nieuwe mestbeleid ingaande op 1 januari 2014, verplichtingen en uitzonderingen staan op de website van DR-loket. Aanmelden voor de nieuwe derogatie in 2014 is voorlopig nog niet mogelijk. Daarvoor moet eerst nog toestemming worden verleend door de Europese Commissie.

Laatste reacties

 • alco1

  Het DR loket houdt in ieder geval veel werk.

 • Trot

  is wel lekker ze willen de koeien buiten hebben en als waardering mag je minder bemesten is dit boeren logika af politieke slimheid of meten met tweematen

 • KGB

  Blijft de Vogelaar-regeling gelden?

 • wmeulemanjr1

  jammer dat champignons alleen groeien op paardenmest.

 • koestal

  Straks weer meer fosfaatgebrek op mais- en grasland,maar niet in het oppervlaktewater in Zuid-Holland door lozing van de riooloverstorten van dit dichtbevolkte gebied

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.