Home

Nieuws 1 reactie

Rechter wijst mpa-vorderingen af

Haarlem - De Ierse leveranciers van met hormonen vervuilde veevoergrondstoffen hoeven geen schadevergoeding te betalen. Dat heeft de rechtbank Noord-Holland beslist in een zaak die was aangespannen door productschappen, belangenorganisaties en de veevoerindustrie tegen Wyeth en Cara, de twee Ierse bedrijven die in 2002 vervuild suikerwater leverden.

In 2002 zijn meer dan 70.000 Nederlandse varkens uit de markt gehaald omdat ze brijvoer hadden gehad waarin vervuild suikerwater was verwerkt. Het water was afkomstig van de Ierse  geneesmiddelenfabrikant Wyeth. Het water was een restproduct dat overbleef na de productie van het synthetische anticonceptiemiddel medroxy progesteron acetaat (aangeduid als mpa).

Het product werd via het Belgische bedrijf Bioland geleverd aan de Van Genugtengroep en de Van Sleuwengroep, die het suikerwater verwerkten in hun eigen varkensvoer en ook doorleverden aan andere varkenshouders.

In de zomer van 2002 ontstonden vruchtbaarheidsproblemen in de zeugenhouderij, die konden worden gerelateerd aan het suikerwater in het voer. Vervolgens bleek dat de grondstof op grotere schaal verspreid was in de Nederlandse varkenshouderij.

De Nederlandse varkenshouderij, de veevoerindustrie en de veehandel hebben in een gezamenlijke procedure de Ierse producenten aansprakelijk gesteld. In de rechtszaak verweten zij de producenten dat ze geen melding gedaan hebben aan de Ierse en Belgische autoriteiten van de vervuiling van het suikerwater. Ze wilden de schade van de varkenshouders en andere betrokken verhalen op de producenten.

De rechtbank in Haarlem stelt dat de claim niet gegrond is, onder meer omdat niet is hard gemaakt dat de schade voorkomen was als de Ierse of Belgische autoriteiten waren ingelicht. De rechter wijst de claims van de productschappen af voor een vergoeding van ongeveer 8 miljoen euro.

Tegen de uitspraak van de rechtbank is hoger beroep mogelijk.

Eén reactie

  • koestal

    anticeptiemiddel zit ook al in slootwater dichtbij de riooloverstorten,boeren die er dichtbij zitten hebben ook al problemen met het drachtig worden van koeien

Of registreer je om te kunnen reageren.