Home

Nieuws 3 reacties

Natuurvergunningen opnieuw door molen

Zwolle - Slapende emissierechten ammoniak kunnen niet langer gebruikt worden bij de saldering voor natuurvergunningen.

De provincie Overijssel gaat alle aanvragen voor Natuurbeschermingswetvergunningen aan de hand van die richtlijn opnieuw beoordelen. Het gaat om zeker 90 aanvragen in de provincie.

Aanleiding zijn verschillende uitspraken van de Raad van State waarbij salderingsmethodes in verschillende provincies tegen het licht zijn gehouden en afgekeurd.

Bij de afgifte van Natuurbeschermingswetvergunningen wordt gekeken naar de nadelige effecten van een agrarisch bedrijf op nabijgelegen natuurgebieden. Die ontwikkelingsruimte kan worden gerealiseerd, door emissierechten van een ander bedrijf weg te nemen.

Bij de afgifte van de vergunning moet uitgegaan worden van de laagste ammoniakemissie die op enig moment in het verleden sinds juni 1994 in milieuvergunningen is opgenomen. Bovendien moet de milieuvergunning  bij de aanvraag van de Natuurvergunning nog van kracht zijn en ook actief in gebruik.

Tot de uitspraken van de Raad van State was het gebruikelijk ammoniakemissies te salderen, als die nog op grond van een milieuvergunning bestonden. Of het betrokken bedrijf nog in werking was, deed niet ter zake. Dat is met de rechterlijke uitspraken veranderd. Nu moet het bedrijf waarmee gesaldeerd wordt praktisch gesproken weer kunnen opstarten, zonder dat daarvoor een natuurvergunning nodig is.

De provincie Overijssel zegt in een bericht  aan adviseurs dat zij "helaas" alle aanvragen opnieuw moet beoordelen. In een aantal gevallen zullen aanvragers ook aanvullende informatie op tafel moeten leggen over eerder vergunde situaties.

Laatste reacties

 • info58

  de vermeende uitbreiding in de melkveestapel is hiermee wel teniet gedaan. Dijksma had al een vooruitziende blik, in 2014 minder melkkoeien

 • andriesmiddag

  Er zijn (nog) (genoeg) gebieden waar het regime van de Natuurbeschermingswet een minder vergaande werking heeft. Of die een grootschalige ventielfunctie krijgen is natuurlijk nog wel de vraag.
  Het wordt er in ieder geval niet eenvoudiger op zo.

 • BetterCows

  Escalatie dreigt in de Natuurbeschermingswet .Gevoerde beleid en het Nieuw te voeren beleid is niet uit te leggen .Drie ,Vier ,Vijf , Zeshonderd en meer koeien was geen probleem als de ruimtelijke ordening het toe liet .Zit je in de Natuurbuurt is het gewoon drama . Meeste extensieve melkveebedrijven zitten dus in de Natuurbuurt .

Of registreer je om te kunnen reageren.