Home

Nieuws 918 x bekeken 12 reacties

Mogelijk prikpil voor herten en zwijnen

's Gravenland - Natuurmonumenten gaat onderzoeken of het mogelijk is de aantallen edelherten, reeën en wilde zwijnen in de hand te houden door ze anticonceptie te geven. De prikpil zou daarvoor een oplossing zijn.

Dat neemt de natuurvereniging zich voor naar aanleiding van de uitkomsten van de Grootwildenquête die de organisatie dit najaar hield, samen met bureau Alterra van de Wageningen Universiteit. Natuurmonumenten besloot tot die achterbanraadpleging, nadat vorig najaar de gemoederen hoog opliepen over het schieten op edelherten bij een ecoduct op de Noord-Veluwe.

Tot nu toe geldt dat groot wild wordt afgeschoten als het zich buiten daarvoor aangewezen gebieden vertoont. De grote dieren veroorzaken landbouwschade en risico op ernstige ongelukken door aanrijdingen. Een ruime meerderheid van de ruim 40.000 deelnemers aan de enquête is tegen dit zogenoemde nulstandbeleid. Ze vinden dat het leefgebied van grofwild groter moet worden en willen dat de herten en zwijnen vrij van het ene naar het andere natuurgebied kunnen lopen.

Bijna de helft van de ondervraagden wil dat er grote hekken komen tussen natuur- en landbouwgebieden om wildschade aan landbouwgewassen te voorkomen. 29 procent van de ondervraagden is tegen het plaatsen van hekken. Afschot van wild om schade te voorkomen is voor een meerderheid (57 procent) geen optie. 22 procent is wel voor het preventief afschieten van wild om schade aan landbouw of recreatie te voorkomen. Het ter plekke afschieten van dieren als ze van landbouwgewassen eten is voor 55 procent niet acceptabel, 21,5 procent is daar wel voor. Helemaal niets doen en de schade aan landbouwgewassen accepteren heeft voor 27 procent van de leden de voorkeur, 41 procent is hier tegen. Op de vraag wie de schade moet betalen antwoordt 55,6 procent een fonds waarin boeren, overheid en natuurorganisaties geld storten. 8 procent vindt dat boeren alleen de schade moeten vergoeden.

Natuurmonumenten pleit er daarom voor in veel gebieden te stoppen met jacht alleen vanwege schade en overlast. Doodschieten van dieren die ernstig lijden, blijft wel nodig. Om de aantallen wild niet te laten exploderen, is anticonceptie een optie. Andere maatregelen kunnen zijn meer hekken rondom akkers en langs wegen plaatsen, aanleggen van hagen met prikstruiken, wallen en greppels rondom natuurgebieden en intensieve jacht langs de randen van leefgebieden.

In twee eigen natuurgebieden, het Drents-Friese Wold en de Veluwezoom, wil Natuurmonumenten de natuur voorlopig haar gang laten gaan en 'met de hand aan de kraan' zien wat er gebeurt.

Laatste reacties

 • agratax2

  Uitstekende ideen. Ze geven (veel) werkgelegenheid en kosten veel geld. Werk zitten we om te springen vooral dit soort vuile handen werk, geeft de arbeidsmigranten kansen. Geld behoeft ook geen punt te zijn lijkt me de achterban van de natuur- en dierenvrienden clubs behoot to het welgestelde del van het land. Extra donatie en klaar is Kees en daarna nog een vaste extra donatie per jaar om de totale wildschade te vergoeden. Iedereen blij en gelukkig.

 • alco1

  Hoe moeten we jouw reactie lezen @agratax?

 • Mozes

  Alco, de reactie van @agratax moet volgens mij sarcastisch worden begrepen.

  Het standpunt van Natuurmonumenten draagt dezelfde waanzin in zich als die van Staatsbosbeheer in de Oostvaarderplassen. Men wil niet inzien dat voor de grotere dieren geen natuurlijk evenwicht mogelijk is als gevolg van menselijke beïnvloeding. De mens is in Nederland zo dominant aanwezig dat grote roofdieren er niet kunnen leven. Als gevolg van deze door de mens veroorzaakte situatie vindt er geen predatie plaats en ontstaat er een woekergroei van de populatie totdat deze tegen een hongerdoodsgrens aanloopt. De enigste mogelijkheid om een natuurlijke situatie zo dicht mogelijk te benaderen is een compenserend menselijk ingrijpen in de vorm van afschot. Dit wordt vervolgens door de achterban om principiële redenen zonder benul van ecologie afgewezen.

 • Mozes

  Zowel bij Natuurmonumenten als Staatsbosbeheer zijn ecologische feiten ondergeschikt aan het kindersentiment van de achterban en de linkse politiek.

 • Zippie

  Zolang iedere gemiddelde Nederland genegen is om te blijven deelnemen aan sponsorclubs als de postcodeloterij, zal het eindeloos betuttel van deze knuffelclubs blijven doorgaan.
  Een rationele benadering is hierdoor volledig van de pot gerukt.

 • Bloemestein

  Dit is weer te zot voor woorden, laat natuurmonumenten de jacht verhuren, geeft inkomsten en goed vlees. Dan hebben ze ook geen subsidie meer nodig, en lopen dieren en mensen minder gevaar in het verkeer.
  Landbouwschade moet voor 100% worden vergoed, alleen door de verantwoordelijke instantie. Is het niet al eeuwen:'wie vee weidt, die vee keert', dit geldt ook voor grofwild.

 • Älva

  Hier in Zweden wordt volop gejaagd.Wie denkt dat dit gebeurd voor de hobby heeft het mis. Het wordt gedaan om de populaties in goede aantallen en gezond te houden. Nou is Zweden vele malen groter, met veel meer natuur en veel minder mensen......Dan zou je toch haast denken dat het volgens de theorie van bovenstaand stuk tekst, geen jacht nodig is in Zweden. Wordt wakker mensen, leer mensen waarom jacht nodig is en ga geen onnodige dure mogelijkheden bedenken.

 • minasblunders1

  Klopt Zweden, maar hier in Nederland zijn we het contact met de werkelijkheid al lang verloren. En niet alleen in dit opzicht.

 • boerderijdinther

  Door de suggestieve vraagstelling en de samenstelling van de achterban van natuurmonumenten kan deze enquête enkel tot onzinnige resultaten lijden.

 • schoenmakers1

  als je het stuk goed leest gaat 2/3 er van uit dat de schade door de boeren gedragen moet worden, is wel makkelijk om zo met andermans belangen om te gaan, hoe zouden ze er over denken als hun tuintje de klos was?

 • alco1

  We vinden de natuur in de wereld geweldig, maar we doen de ogen dicht voor alle ellende die zich daar afspeelt, zoals de martelingen en grote sterfte door periodieke tekorten e.d. Machteloos moet men lijdzaam toezien dat het gebeurd. Te gek voor woorden gaat men dat ook nog naspelen in onze natuurgebieden. Als men dan toch wil naspelen moet men ook jacht promoten, want dat hoort er vanouds ook bij. In Zweden zijn ze gelukkig nog niet ten prooi gevallen aan verstandsverbijstering.

 • veldzicht

  8% vindt dat de boeren de kosten zelf moet betalen,makkelijk praten
  om even ,n formuliertje in te vullen wat je niks kost en die boer met
  een strop van vele duizenden euro op te schepen,net van die paarden meisjes is het 16 graden leggen ze ,m nog 2 dekens op want het is toch wel koud.al die leden van natuurmonumenten zijn totaal van de natuur vervreemd en denken als je maar niks doet wordt hier een paradijs.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.