Home

Nieuws 968 x bekeken

Minder verbreding op boerderijen

Den Haag – Het aandeel land- en tuinbouwbedrijven met een verbredingstak daalt. Vooral agrarisch natuur- en landschapsbeheer verliest terrein. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2013 was er op een kwart van de land- en tuinbouwbedrijven verbredingsactiviteiten. In de periode 2008-2010 steeg het aandeel bedrijven met verbreding. Na 2011 neemt het aantal activiteiten af.

Verbreding komt het meest voor op bedrijven die zowel akkerbouw- als tuinbouwgewassen verbouwen. In de intensieve veehouderij is verbreding het minst ingeburgerd.

De meest voorkomende verbredingsactiviteit op bedrijven is agrarisch natuur- en landschapsbeheer. In 2011 deden 8.280 bedrijven aan natuurbeheer. Dit jaar daalde dat aantal fors naar 7.404. Het aandeel nam in dezelfde periode eveneens iets af.

Een andere, veel voorkomende, nevenactiviteit is loonwerk voor derden. Ook hier is een daling te zien. In 2011 deden 4.357 land- en tuinbouwbedrijven loonwerk voor derden. In 2013 daalde dat aantal naar 4.071. Het aandeel ten opzichte van alle land- en tuinbouwbedrijven daalde eveneens.

Het aantal bedrijven met stalling van goederen en dieren nam ook sterk af in periode 2011-2013. Dit jaar is op 2.809 bedrijven (4,2 procent) een dergelijke nevenactiviteit te vinden. Dat zijn ruim 500 minder dan twee jaar geleden.

Verkoop aan huis is ook minder populair geworden. In 2011 werd er vanaf 3.300 erven land- en/of tuinbouwproducten verkocht. Dit jaar gaat het om 3.127 bedrijven.

Aquacultuur is de minst voorkomende nevenactiviteit. Dit jaar hebben 25 bedrijven zo'n neventak. In 2011 waren dat er 27.

De verbredingsactiviteiten leveren een bescheiden bijdrage aan de totale opbrengst van het land- en tuinbouwbedrijf. Op 61 procent van de bedrijven met verbreding is de opbrengst uit de nevenactiviteiten minder dan tien procent van de totale opbrengst (bruto opbrengst inclusief subsidies). Op 28 procent van de bedrijven met verbreding is de opbrengst uit verbreding 10 tot 50 procent van het totaal. Op 11 procent is die opbrengst meer dan de helft.

Of registreer je om te kunnen reageren.