Home

Nieuws 1499 x bekeken 4 reacties

Mestproductie gestegen door groei veestapel

Den Haag – Door groei van de veestapel steeg de fosfaatproductie in 2013 van 161 naar 164 miljoen kilo. Dat blijkt uit voorlopige mestproductiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), gebaseerd op de dieraantallen. De stikstofproductie steeg van 461 naar 471 miljoen kilo.

De stijging wordt vooral veroorzaakt door de groei van de melkveestapel met 120.000 stuks. Het aantal vleesvarkens daalt met 100.000 dieren. De pluimveestapel groeide in 2013 met 800.000 dieren.

Door de groei van de melkveehouderij nam de fosfaatproductie in deze sector toe van 91,4 miljoen kilo fosfaat in 2012 naar 94,6 miljoen kilo fosfaat in 2013. De fosfaatproductie in de intensieve veehouderij steeg van 64,4 miljoen kilo in 2012 naar 65,2 miljoen kilo in 2013.  De stikstofproductie in de melkveehouderij steeg van 259,8 miljoen kilo in 2012 naar 269,4 miljoen kilo in 2013. In de intensieve veehouderij nam

deze in dezelfde periode toe van 130,9 naar 131,7 miljoen kilo stikstof.

In de voorlopige CBS-cijfers is alleen rekening gehouden met dieraantallen. Voermaatregelen en vastlegging van mineralen in dierlijke producten zijn in deze cijfers niet meegenomen. In het tweede kwartaal van 2014 stelt het CBS de cijfers bij, waarbij wel rekening wordt gehouden met deze factoren. De veehouderij zet in het kader van het mestbeleid sterk in op vermindering van fosfaatproductie door voermaatregelen. De sector heeft in Koersvast richting 2020 afgesproken dat hiermee in 2013 de fosfaatproductie met 10 miljoen kilo kan dalen. Op de langere termijn moeten voermaatregelen voor 20 miljoen kilo minder fosfaatuitstoot zorgen.

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat in 2013 52 procent van de melkveebedrijven geen overproductie van mest had op bedrijfsniveau. Bij de intensieve veehouderij kan slechts 2 procent van de bedrijven alle mest kwijt op eigen grond. De overige 98 procent moet in 2014 verplicht mest gaan verwerken omdat ze meer mest produceren dan de plaatsingsruimte op het bedrijf.

Laatste reacties

 • bull

  de melkveehouderij groeit en krijgt geen dierrechten en de varkenshouderij daalt met 100000 stuks en er blijven varkensrechten
  kunnen we beter andersom doen

 • koestal

  er is veel meer vee door de dreigende dierrechten

 • puinhoop

  En het aantal kippen neemt toe en het inkomen wordt negatief, lang leve de kortzichtigheid van boeren en financiers. In 2012 werd er nog lekker bijgebouwd want toen zat het goed. Hoezo visie????

 • bankivahoen

  Aantal kippen neemt AF evenals de prijs : oorzaak oa. ondoorzichtige invoer hoeveelheden van buiten de EU en waarschijnlijk een aantal grote spelers op de markt die goed met elkaar door 1 deur kunnen !!! Dit tesamen met steeds kostprijs verhogende maatregelen zorgen ervoor dat het aantal kippen in snel tempo gaat dalen in de gehele EU. Dit zal helaas de prijs niet gunstig beinvloeden door grote uitbreidingen elders.

Of registreer je om te kunnen reageren.