Home

Nieuws 17 reacties

Meer ziekte door groei veehouderij

Rome - Met de groei van de veehouderij krijgt de mens wereldwijd meer te maken met ziekteverwekkers die vanuit de dierenwereld overspringen naar de mens. Die waarschuwing spreekt de wereldvoedselorganisatie FAO uit in het rapport World Livestock 2013: Changing Disease Landscapes (vrij vertaald: veehouderij 2013: Veranderende ziektelandschappen).

De groeiende wereldbevolking heeft - in combinatie met een toenemende welvaart - steeds meer behoefte aan vlees. Als gevolg daarvan breidt de veehouderij uit, ook naar gebieden waar tot nu toe geen vee werd gehouden. Dat betekent dat de kans toeneemt dat gehouden dieren in aanraking komen met wild. Daarbij kunnen ziekteverwekkers uit het wild worden overgedragen op het vee, maar ook veeziekten overspringen op het wild.

Besmet vee kan ziekten vervolgens overdragen aan de mens. Een aantal factoren kan de effecten daarvan versterken: het feit dat mensen en voedselproducten de gehele wereld overgaan, het veranderend klimaat waardoor sommige ziekteverwekkers beter gedijen en waardoor sommige ziekteverspreiders (insecten) zich verspreiden naar andere gebieden.

De FAO stelt dat het vooral van belang is de aanpak van ziekten (bij mensen en dieren) niet los van elkaar te behandelen. En het is niet toereikend pas in actie te komen als een ziekte zich aandient. "Veterinaire gezondheidszorg is een van de zwakste schakels in de wereldwijde gezondheidsketen. Ziekten moeten bij de bron worden aangepakt - vooral bij de dieren", aldus het rapport.

Laatste reacties

 • agratax2

  Groei aantal landbouwhuisdieren leidt tot meer Ziektes! Prachtig dat we de dieren / de boeren de schuld kunnen geven, weer durft niemand het roeiende aantal Mensen, die graag boter, kaas, eieren en vlees eten, aan de kaak te stellen. Ik krijg steeds meer het gevoel dat er TE VEEL mensen op deze aarde rondlopen, hier heeft het al dan niet voldoende voedsel produceren niets mee te maken. Te veel, te dicht op elkaar geeft gewoon te veel kans op ziekte uitbraken.

 • alco1

  @agratax. Hou je nou een pleidooi om geen boter kaas eieren en vlees meer te eten!!

 • agro1

  niks nieuws, als er teveel te kort op elkaar vertoeven, dan eten ze elkaar op, of er breekt een populatieregulerende (mooi woord he?) kwaal uit. niks dierlijks is de mens vreemd. ciolos boppe!!

 • Elevage

  ho jongens, als je het artikel goed leest dan komen de ziekteverwekkers van de wilde dieren. En zij zouden het dan overdragen op de landbouwdieren.
  Conclusie: alle wilde dieren moeten behandeld worden :-)

 • deboed.advies@hotmail.com

  juiste conclusie elevage gewoon alle dieren binnen houden dan word ons vee en pluimvee niet ziek en de wilde dieren ook niet

 • koestal

  mensen reizen tegenwoordig teveel ,las van aan vrouw die een ziekte mee nam uit Griekenland terwijl hier die ziekte niet bekend was bij mensen

 • Joerissen

  Nu zelfs de FAO pleit voor het strikt scheiden van wilde- en landbouwhuisdieren, zou je toch zeggen dat het nu eens eindelijk tijd wordt de kippen te laten scharrelen in de Wintergarten.
  Zou een enorme stap in de goede richting zijn v.w.b. aviaire influenza virussen die in laag pathogene vorm bij wilde vogels voorkomen.
  De wereldwijde bevolkingsgroei is niet te remmen. Dat we hierdoor naar een efficiënte landbouw moeten streven, in balans met het welzijn van de landbouwhuisdieren, is zo klaar als een klontje. De FAO zet alvast een stap in de goede richting die navolging verdient.

 • agratax2

  alco1. Ik houd zeker geen pleidooi voor minder boter, kaas, eieren en vlees ik ben er veelte gek op. Ik probeer de mensheid duidelijk te maken dat er geen plaats is voor meer mensen dan het huidige aantal als we af en toe ook nog dierlijke producten willen eten en de wilde dieren sparen en de bloemetjes buiten willen laten staan. Ik heb niets met de zgn. dierenvrienden die ons op water, droog brood en slablaatjes willen laten leven ik wil eenvoudig ruimte voor alle creaties die deze aarde sinds eeuwen bevolken. Minder mensen en minder reizen beperkt de kans op ziekte uitbraken enorm.

 • alco1

  @agratax. Nou zeg je het alweer.Dat er geen plaats meer is voor het aantal mensen die af en toe ook nog dierlijke producten willen eten. M.a.w. Er is plaats voor het aantal mensen als we geen dierlijke producten eten. Het omgekeerde is juist waar. Onze consumptie dieren zijn juist een must om het aantal mensen te voeden. Ze zijn de consumenten van veel restproducten die anders op de afvalhoop terecht zouden komen en kunnen wij zelf zulke hoogwaardige eiwitten maken van o.a. gras. nee dus.
  Het verhaal is zo dat wanneer iedereen vegetarisch zou worden, de bossen in het verre nog veel sneller gekapt moeten worden, om te voorzien in de eiwit behoefte.

 • denBoer87

  @Joerissen pleit je hier boven nu voor het ophokken van veestapels om zo ziekten te voorkomen? En wat versta je precies onder efficient?

  Ziektes 'voorkom' je of word men de baas door natuurlijke evenwichten na te streven dat weet iedereen die vroeger bij biologie heeft zitten opletten. Intensieve veehouderij is hier mee echter in essentie al niet compatibel, daar gaan we de mist in. Er is niets mis met efficientie als dan maar wel met de juiste parameters rekening wordt gehouden.
  En dat zijn er heel wat meer dan waar nu rekening mee wordt gehouden.

  iedereen die mij vertelt dat een opgehokt varken beter is voor het milieu omdat zijn uitstoot controleerbaar is, zijn conversie-rates beter zijn en de hygiene beter is mag van mij echt terug naar school!

 • alco1

  @denBoer. We leven nu in een geciviliseerde wereld hoor, die door explosieve wereldgroei wel gestructureerd moet worden. Ga eens afscheid nemen van die oer gedachte.

 • jordi 1455

  @denBoer87 jij slaat de plank volledig mis, het is wel opvallend dat bij uitloopkippen vaker vogelgriep wordt geconstateerd dan bij kippen die in stallen leven.

 • Joerissen

  Prima reacties, wordt gewaardeerd!
  Ook ik zie kippen graag scharrelen op een mesthoop zoals dat vroeger gebruikelijk was. Helaas is dat niet meer van deze tijd en moeten we met onze tijd mee. Evenwicht OK, maar dan zouden we de wereldwijde bevolkingsgroei moeten remmen. Ondenkbaar!
  Voordat we echter de huidige landbouw, in welke vorm dan ook, veroordelen, stel ik voor dat we met z'n allen eerst eens kijken naar onze mooi gedekte eettafels het komende etmaal. Allemaal voorzien van producten voortgebracht door mensen met passie voor hun vak en waarbij men zelfs risico met eigen vermogen niet schuwt om Uw mondje te vullen met voor u goedkoop en gezond voedsel. We zouden trots moeten zijn op onze boerenstand in Nederland!

 • agro1

  als er al een probleem was, zou er een nette prijs voor onze eerlijke producten betaald worden. in het bewerkingscircus wordt er creatief op los geknoeid en op de eerlijke primaire producent afgewenteld. een probleem met beschikbaarheid van eten is er in het geheel niet (bumpercrops een enorme prijsval) dus veeeel mensen en veeel dieren die door veeel mensen opgegeten worden. en ja ziek worden hoort er dan bij. werkt populatieregulerend. (geen pleidooi voor vegetarisch geneuzel, bestudeer de evolutie maar eens. ciolos boppe!!

 • agratax2

  alco1. Je moet mijn stuk beter lezen en niet lezen als boer of consument. Lees het met in je achterhoofd, dat er ook nog planten en dieren zijn die we niet consumeren maar wel nodig zijn op deze aarde. In mijn hele stuk staat niet dat ik tegen vleeseten ben, ik maak me hooguit zorgen over het onmogelijke aantal mensen, dat op eze aarde loopt en voor een groot deel niets productiefs uitspookt en dus geen economische waarde heeft, anders dan consumeren om het consumeren.

 • alco1

  @ Agratax. Ik lees toch echt. 'Ook nog' Maar goed, als jij denk dat ik #9 niet goed lees, mij best. Ik wens iedereen een goed nieuw jaar toe en hopelijk veel kennis die niet alleen aan het eigen 'ik' denken.

 • koestal

  elke dag komen er mensen op Schiphol aan die in het buitenland wel iets verkeerds gegeten hebben of een ziekte aan hun kleding meedragen

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.