Home

Nieuws

Intrekking Reconstructiewet kan Brabant helpen

Den Haag - Een tijdige intrekking van de Reconstructiewet kan mogelijke juridische problemen in Noord-Brabant voorkomen bij de invoering van de nieuwe verordening ruimte.

Bij intrekking van de wet vervalt de verplichting reconstructieplannen in werking te hebben, zoals de Raad van State onlangs bepaalde.

De Raad van State bepaalde vorige week dat de provincie de reconstructieplannen niet had mogen intrekken. De ingetrokken plannen zijn door de uitspraak van de bestuursrechter weer van kracht geworden. Volgens sommige juristen kan dat complicerend werken bij de nieuwe Brabantse verordening ruimte, die in maart van kracht zou moeten worden. De nieuwe verordening houdt geen rekening met de reconstructieplannen. Als de wet voordien is ingetrokken, ontstaan de complicaties niet.

Met de invoering van de Wet Inrichting Landelijk Gebied per 1 januari is voorzien in het intrekken van de Reconstructiewet. Het ministerie van Economische Zaken zegt dat  het aan de reconstructieprovincies is of en wanneer de Reconstructiewet wordt ingetrokken. De provincie Noord-Brabant heeft daar baat bij, maar bij andere provincies zijn voor zover bekend geen voornemens om een verzoek te doen de wet in te trekken.

Volgens jurist Johan van Groningen zal de intrekking van de wet in elk geval te laat komen voor Noord-Brabant om een oplossing te kunnen zijn voor het herleven van de reconstructieplannen. In andere provincies is het beleid zodanig gebaseerd op de reconstructieplannen, dat het opheffen van de Reconstructiewet daar juist problemen zou opleveren, aldus Van Groningen.

Of registreer je om te kunnen reageren.