Home

Nieuws 609 x bekeken

Gemeente andermaal in de fout bij NGB

Grubbenvorst - De gemeente Horst aan de Maas had moeten optreden tegen Het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in Grubbenvorst, toen de vereniging Behoud de Parel daarom vroeg. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State. Het is niet de eerste keer dat de gemeente in de fout gaat in dit dossier.

De vereniging Behoud de Parel vroeg de gemeente in 2012 in actie te komen, omdat de varkenshouderij (met ongeveer 35.000 varkens) niet zou voldoen aan de regels voor de uitstoot van ammoniak. De gemeente erkende dat het bedrijf niet aan de regels voldeed, maar kwam niet in actie, omdat er zicht op was dat het bedrijf zou gaan voldoen aan de eisen.

De Raad van State zegt dat de gemeente in het algemeen de vrijheid heeft om geen handhavingsmaatregelen te treffen, ook als een partij daar om vraagt. Maar dan moet de gemeente daarvoor wel de goede argumenten hebben. In dit geval had de gemeente die argumenten niet, zegt de rechter.

De gemeente oordeelde dat de nieuwe situatie  qua ammoniakemissie een verbetering was ten opzichte van de oude situatie waarbij vleesvarkens in traditionele stallen werden gehouden. Maar omdat het hier gaat om een nieuwe bedrijfssituatie, waarbij de ammoniakemmissie in de nieuwe situatie aanmerkelijk hoger is dan de emissie - bij toepassing van de nieuwste technieken - in de oude situatie, had de gemeente wel degelijk moeten ingrijpen.

De gemeente moet naar aanleiding van deze uitspraak opnieuw naar de situatie kijken. In oktober van dit jaar werd duidelijk dat het Nieuw Gemengd Bedrijf een nieuwe vergunning moest aanvragen, omdat de eerdere vergunning wegens een vormfout niet kon worden goedgekeurd.

De nieuwe vergunningaanvraag heeft vooralsnog alleen betrekking op het varkensbedrijf. Later zullen de initiatiefnemers van NGB de milieuvergunning voor het gecombineerde kippen- en biogasbedrijf aanvragen. Omdat het varkensbedrijf op circa één kilometer afstand staat, moet er voor beide projecten een aparte milieuvergunning worden aangevraagd.

Samen met de nieuwe vergunningaanvraag is de vereniging Behoud de Parel in actie gekomen om te voorkomen dat deze nieuwe vergunning wordt verleend aan de ondernemers. Advocaat Valentijn Wösten heeft namens de vereniging en namens de vereniging Leefmilieu Nijmegen en coöperatie Mobilisation for the Environment een zienswijze ingebracht tegen het ontwerpbesluit tot vergunningverlening.

Of registreer je om te kunnen reageren.