Home

Nieuws 2145 x bekeken

Een derde mest ingetekend voor verwerkingspool

Uden - Zestig veehouders hebben ingetekend voor de landelijke mestverwerkingspool van adviesbureau DLV. Samen brengen zij 100.000 kilo fosfaat in. Daarmee is een derde van de pool vol die een maand geleden is opengesteld.

In vier weken tijd is 100.000 kilogram fosfaat gecontracteerd, afkomstig van ongeveer zestig veehouders uit het hele land, meldt DLV-adviseur Kees van Ham. "We hadden verwacht vooral interessant te zijn voor rundveehouders buiten de concentratiegebieden. Maar varkenshouders in de concentratiegebieden hebben zich eveneens aangemeld."

Veel animo is er onder loonwerkers om hun klanten die straks mestverwerkingsplichtig zijn te voorzien van een Vervangende Verwerkingsovereenkomst (VVO). Zij regelen via de pool een contract voor hun klanten om zelf de mest te blijven afnemen en uit te rijden bij akkerbouwers. "De pool blijkt vooral financieel interessant voor veehouders die hun eigen mestafzet regelen buiten een mestdistributeur om." De veehouders leveren alle mest direct aan een loonwerker en kunnen dit ook blijven doen, ook al zijn ze mestverwerkingsplichtig. De loonwerker is verzekerd dat alle mest aan hem geleverd blijft.

Sinds november werft DLV veehouders die straks mestverwerkingsplichtig zijn voor een landelijke mestverwerkingspool. Via de verwerkingspool kunnen zij een verwerkingsplicht overdragen aan andere veehouders die mest verwerken.

DLV heeft twee ondernemers – die niet met naam bekend willen worden – uit Noord-Brabant die mest verwerken en exporteren, gecontracteerd voor de mestverweringspool. Gezamenlijk hebben zij een verwerkings- en exportcapaciteit van 300.000 kilo fosfaat. DLV zegt een wachtlijst te hebben met vijf tot tien mestverwerkers uit diverse regio's.

De mestverwerkingspool biedt veehouders de verplichting van mestverwerking op papier over te dragen aan andere veehouders. Dit kan door middel van een Vervangende Verwerkingsovereenkomst (VVO). Afhankelijk van die hoeveelheid te verwerken fosfaat, betaalt een veehouder tussen de 2 en 4 euro per kilo te verwerken fosfaat. Hoe meer fosfaat verwerkt moet worden, hoe goedkoper het wordt. Daarnaast rekent DLV een vast tarief van 250 euro per contract.

Of registreer je om te kunnen reageren.