Home

Nieuws 861 x bekeken

China wil grotere familiebedrijven

Peking - China wil familiebedrijven helpen groeien, maar is niet van plan commerciële bedrijven vrij over hun grond te laten beschikken. Dat zegt topbeleidsmaker Chen Xiwen in staatskrant Renmin Ribao. Berichten in de media over liberalisering van de grondmarkt zijn volgens Chen 'een misverstand'.

In november maakte China 60 soms vaag geformuleerde hervormingen bekend. Volgens staatspersbureau Xinhua zouden boeren het recht krijgen grond als onderpand te gebruiken bij hypotheken en de grond te verkopen en verhuren zonder tussenkomst van de staat. In China mag op het platteland landbouwgrond vaak alleen aan de staat worden verkocht, wat leidt tot een statische markt en corruptie.
Chen zegt nu dat voedselzekerheid de prioriteit heeft en lokale bestuurders is te verstaan gegeven geen overhaaste conclusies te trekken. In China woont circa 20 procent van de wereldbevolking maar het land heeft slechts 10 procent van het wereldwijde landbouwareaal. Bovendien is de landbouw vaak nog ouderwets en kleinschalig terwijl het land de laatste jaren verschillende voedselveiligheidsschandalen meemaakte.
Van massale verkoop van landbouwgrond voor bijvoorbeeld woningbouw of industrie kan in de visie van Chen geen sprake zijn en verkoop van landbouwgrond aan andere boeren blijft aan strakke regels gebonden. De lokale overheid moet bepalen of de overnemende partij modern boert en dat het familiale karakter van de agrarische sector in stand blijft.
De markt krijgt wat Chen betreft voorlopig geen beslissende rol in de landbouw, waar dat in andere sectoren van China wel toenemend het geval is.

Of registreer je om te kunnen reageren.