Home

Nieuws

CLM onderzoekt ervaringen bodemverdichting

Culemborg - Via een online enquête onderzoekt kennis- en adviesbureau CLM welke ervaring boeren hebben met bodemverdichting en welke kennis nodig is.

Mogelijk zijn boeren onvoldoende op de hoogte van oorzaken, gevolgen en oplossingen, aldus het bureau. Bodemverdichting kan de oorzaak zijn van een lagere opbrengst en een verstoorde waterhuishouding.
Verdichting van de bodem kan in de bovenste 20 tot 30 centimeter en in de ondergrond optreden. Dit onderzoek, uitgevoerd door CLM en Alterra, gaat over ondergrondverdichting. In de landbouw is een ploegzool vaak het begin van de verdichte ondergrond. Ondergrondverdichting kan tot 60 centimeter of dieper doorlopen. Deze diepte beperkt de mogelijkheden om bij gangbare grondbewerking de verdichting op te heffen, en is soms onmogelijk.
Daarom is voorkomen de beste oplossing. In 2012 zijn risicokaarten gemaakt voor ondergrondverdichting. Hieruit blijkt dat voor de meeste landbouwgronden het risico matig tot zeer groot is bij het huidige landgebruik en de gebruikelijke machines.

Of registreer je om te kunnen reageren.