Home

Nieuws 1 reactie

Brussel kritisch op uitzonderingen mestregels

Den Haag – De Europese Commissie is kritisch op de vele uitzonderingsbepalingen in de Nederlandse mestwetgeving. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer.

Wel beschouwt Brussel de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater als relatief goed.

Volgens Brussel is de Nederlandse veestapel de afgelopen jaren hard gegroeid. Toch blijkt uit onderzoek dat de chemische waterkwaliteit niet slecht is: de nitraatconcentraties zijn betrekkelijk laag. Dijksma stelt dat deze bevindingen aantonen dat de landbouw er steeds beter in slaagt aan de doelstellingen van de Europese Nitraatrichtlijn te voldoen.

Toch is er ook kritiek. Zo zou het Nederlandse mestbeleid te veel uitzonderingen op de hoofdregels kennen. Welke afwijkingen de Commissie precies hekelt, schrijft Dijksma niet. Daarnaast signaleert Brussel nog 'enkele uitdagingen voor de toekomst', waaronder bestrijding van eutrofiëring, de milieudruk van tuinbouwgewassen en de problematiek van zand- en lössgrond. De genomen voermaatregelen worden als positief gezien.

De staatssecretaris gaat niet in op de gevolgen van deze bevindingen voor de beoordeling van het nieuwe Actieprogramma nitraat, waar Brussel zich momenteel over buigt. Waarschijnlijk geeft de Commissie deze maand uitsluitsel hierover.

Eén reactie

  • melkveehouder .

    Mijn stelling: zolang er nog één kilo kunstmest op deze aardkloot geproduceerd wordt, is er wereldwijd een tekort aan dierlijke mest.
    Het is puur een kwestie van de onwil om het 'mestprobleem' op te lossen.

Of registreer je om te kunnen reageren.