Home

Nieuws laatste update:5 dec 2013

Brabant blijft rol Verbond van Den Bosch vervullen

Den Bosch – Het provinciebestuur van Brabant blijft zijn rol in het Verbond van Den Bosch vervullen via de Uitvoeringsagenda Brabant Agrofood en zal waar mogelijk de beweging voor verduurzaming van de veehouderij stimuleren.

De provincie vindt dat het van groot belang is dat ook supermarkten blijvend bij de verduurzaming betrokken worden. Partners binnen het Verbond van Den Bosch hebben als doel de vleesketen te verduurzamen voor 2020. Het Verbond vroeg oud-topman van Vion Daan Van Doorn in 2010 om zich vanuit de context van de hele voedingssector te buigen over de verduurzaming van de veehouderij. Woensdag is de eindrapportage van de commissie Van Doorn gepubliceerd.
De provincie zal als partner in het Verbond van Den Bosch, de andere partners blijven wijzen op de afspraken die werden gemaakt. Deze zijn volgens de provincie van essentieel belang voor de maatschappij en landbouw. Daartoe zal, in overleg met het regieorgaan, binnenkort een volgende bijeenkomst over de voortgang van de uitvoering belegd worden.
In het eindrapport constateert Van Doorn onder meer dat het Verbond van Den Bosch een beweging is, wat de provincie onderschrijft. "De verduurzaming is volgens Van Doorn niet zozeer een strak gestuurde exercitie, maar een samenwerking die in velerlei vormen plaatsvindt." Het Verbond is volgens Van Doorn een "nieuwe manier van denken, een nieuwe manier van samenwerken."
De Brabantse inzet voor het verbond heeft inmiddels nationale navolging gekregen, aldus de provincie. Dat de transitie niet alleen maar van Brabant is, is een goede zaak. Gedeputeerde Staten onderschrijven de noodzaak voor een landelijk regieorgaan voor verduurzaming, zoals reeds ingesteld en voorgezeten door staatssecretaris Dijksma. Van Doorn pleit in het eindrapport voor het initiatief.
In totaal gaf de commissie in 2012 160.000 euro uit, waarbij Daan van Doorn als voorzitter van de commissie een vergoeding kreeg van afgerond 67.000 euro, terwijl de overige leden een vergoeding kregen van 19.000 euro. Er werd bijna 50.000 euro uitgegeven aan strategische ondersteuning.

Of registreer je om te kunnen reageren.