Home

Nieuws

Boeren geven 2013 ruime 7

Arnhem – Nederlandse boeren geven de financiën in het jaar 2013 gemiddeld het rapportcijfer 7,1 en 38 procent geeft zelfs een 8 of hoger. In 2012 beoordeelden boeren het jaar nog met een 6,4.

Dat blijkt uit de jaarlijkse ondernemersenquête van Flynth adviseurs en accountants waaraan dit jaar 1.241 akkerbouwers, veehouders en loonwerkers meededen.
Een bijzonder hoog percentage van 91 procent geeft een voldoende aan het financieel resultaat van de eigen onderneming, tegen 77 procent een jaar eerder. Meer dan een derde van de ondernemers verwacht in 2014 een beter resultaat te boeken. Bij 29 procent van de ondervraagde bedrijven steeg de afzet in 2013, tegen 19 procent een jaar eerder. Ook is men tevreden over de balans tussen werk en privé, dit aspect scoort jaar in jaar uit gelijk met een 6,7.
Problemen met financieringen zijn in de landbouwsector gering: 18 procent geeft aan daarmee te maken te hebben gehad  en het percentage dat voor het komende jaar belemmeringen verwacht, daalt van 27 naar 23 procent. Het gemeenschappelijk Europese landbouwbeleid wordt door 43 procent als belemmering gezien voor de bedrijfsuitvoering. Een jaar eerder was dit 48 procent.
Het kabinet-Rutte kreeg in 2011 nog een 6,5 maar krijgt nu net als vorig jaar een 4,8. Een op de tien respondenten vindt dat de overheid voldoende de economie heeft gestimuleerd. De regeldruk is volgens de meeste agrarische ondernemers niet verlaagd. Drie respondenten merkten een verlichting. Het verlagen van de regeldruk is voor een kwart de belangrijkste prioriteit. Ongeveer een derde vindt dat een praktisch uitvoerbaar mestbeleid voor de overheid prioriteit nummer één moet zijn.
Eind 2012 gaf 21 procent van de ondernemers aan van plan te zijn om in 2013 te investeren in zonnepanelen. Uiteindelijk heeft 12 procent deze plannen daadwerkelijk uitgevoerd en dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2012. Deze investering wordt in 70 procent van de gevallen bekostigd met eigen middelen. Voor 2014 is het percentage is teruggelopen naar 13 procent.

Of registreer je om te kunnen reageren.