Home

Nieuws

'Biodiesel en bioethanol verergeren honger niet'

Giessen - Biodiesel en bioethanol hebben een veel kleiner invloed op de prijzen op de agrarische markten dan door de critici van deze brandstoffen vaak wordt beweerd.

Dat is de boodschap in een uitvoerige analyse van het Institut für Agrarpolitik und Marktforschung aan de Justus-Liebig-Universiteit in Giessen. Zelfs als de wereldprijzen voor agarische producten zouden stijgen, betekent dat volgens de onderzoekers niet dat voedsel op de lokale markten in ontwikkelingslanden ook duurder wordt. Maar 18 procent van de wereldmarkt wordt naar de binnenmarkten van arme landen doorgesluisd. De prijzen in dit soort landen worden daarentegen vooral bepaald door ingrepen van de staat, hoge transportkosten, slechte infrastructuur en gebrekkige marktbinding. Daarom kan niet worden gezegd dat biomotorbrandstoffen er de oorzaak van zijn dat er wereldwijd mensen honger lijden, aldus de analyse.

De analyse is gemaakt in opdracht van het Verband der Deutschen Biokraftindustrie (VDB) en de Union zur Förderung van Öl-und Proteinpflanzen (UFOP). De twee brancheorganisaties roepen tegen de achtergrond van de onderzoeksresultaten de critici van biobrandstoffen - zoals Oxfam, Misereor en Campact - op om het werkstuk goed te lezen. "Het is vervelend, als voortdurend wordt geprobeerd de hele biobrandstoffenbranche door zakelijk vergaand ongegronde beweringen politiek in een buitenspelpositie te zetten", zegt Stephan Arens, zakelijk leider van de Ufop.

Of registreer je om te kunnen reageren.