Home

Nieuws 3 reacties

Beter betekent niet per se groter

Leeuwarden - Ondernemers moeten niet alleen aan schaalvergroting denken. Er zijn andere manieren om inkomen te garanderen of te vergroten in de landbouw, betoogden Rabo-topman Bert Bruggink en LTO-Noord voorzitter Siem Jan Schenk woensdagavond in Leeuwarden.

Schenk relativeert de discussie over de omvang van de bedrijven. "We hebben in Nederland 70.000 boeren en tuinders. Die beschikken gemiddeld over 28 hectare grond. Hoezo megabedrijven?"

Natuurlijk zijn er bedrijven in de glastuinbouw en in de veehouderij die de afgelopen jaren een forse groei hebben doorgemaakt. "Maar de drie grootste veebedrijven van dit land zijn allemaal gestopt. Of een bedrijf gezond is zit 'm niet in de omvang. Wij moeten het in Nederland hebben van goede gezonde gezinsbedrijven. Dat is voor ons de basis."

Volgens Schenk zitten er grenzen aan de groei. In de melkveehouderij neemt het rendement toe tot ongeveer 1 miljoen liter, daarna zakt het rendement weer, zegt hij. "En toch zien we boeren stallen bouwen voor drie- tot vierhonderd koeien."

Bruggink: "Vooruitgang betekent niet automatisch: meer en groter. Het gaat vooral om béter. Groter is niet per se beter."

Schenk zegt dat de groei in de melkveehouderij niet zozeer te maken heeft met de wens om het inkomen te vergroten of zeker te stellen. "Als je met adviseurs praat hoor je dat schaalvergroting niet gebeurt vanuit die behoefte, maar om de ambitie van het ondernemerschap."

Boerin Inge van Schie (van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt) zegt dat de jongeboerenorganisatie schaalvergroting alleen ziet zitten, als de omgeving dat toestaat. "Schaalvergroting is niet interessant om meer te gaan verdienen, maar wel om je inkomen te behouden.", zegt ze. In haar eigen omgeving, in de bossen bij Soest, ziet ze voor haar eigen bedrijf die mogelijkheden niet.

"Wij kunnen als sector niet onbeperkt intensiveren. We móeten nadenken over het sluiten van kringlopen, bij voorbeeld in samenwerkingsverbanden tussen melkveehouders en akkerbouwers."

Laatste reacties

  • tinus888

    de vergelijking van 70000 boeren en 28 hectare,slaat als een tang op een varken

  • agratax2

    tinus888 verklaar u nader.

  • Americain

    agritax 2

    tinus888 die opmerking ook?

Of registreer je om te kunnen reageren.