Home

Nieuws 50 reacties

Aboutaleb: EU staart zich blind op landbouw

Rotterdam - De Europese Commissie moet veel meer aandacht schenken aan steden, want daar drijft de Europese economie op. Nu gaat de helft van het Europese budget naar de landbouw en het platteland.

,,Dat is dom van Europa", zegt Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam en PvdA-prominent vrijdag in een interview met dagblad Trouw.

Volgens hem hebben Duitsland en Frankrijk te veel invloed op het verdelen van Europese subsidies. ,,Daardoor ligt het accent op landbouwpolitiek. Terwijl over 10 tot 15 jaar 80 procent van de Europese burgers in steden woont."

De Rotterdamse burgemeester vindt de focus van het Europese beleid op het platteland en de landbouw des te ongunstiger omdat veel Oost-Europese migranten naar de West-Europese steden komen. "Europa heeft 'ja' gezegd tegen het openen van de grenzen. Daar kan ik niets aan veranderen. Aboutaleb vindt wel dat in sommige steden zoveel migranten komen dat wijken een verstoorde samenstelling krijgen. Toch vindt Aboutaleb migratie een verrijking. "Menig huis is gerenoveerd door een Pool of Bulgaar. De vraag is hoe je ervoor zorgt dat oude stadswijken niet overbelast raken. Hoe zorgen wij dat mensen bijdragen aan een betere toekomst?", zegt Aboutaleb in het interview.

Laatste reacties

 • tinus888

  aboutaleb heeft denk gespijbeld tijdens de economie lessen

 • jordi 1455

  Het is opvallend dat steden ook veel meer geld kosten wat betreft zorg, onderwijs en uitkeringen. Verder is het opvallend dat de rijkste provincies toch in het oosten liggen

 • schoenmakers1

  Hij geeft aan dat over enkele jaren 80% in de steden woont, ja en zou ik zeggen, maar hij vergeet te zeggen dat 100% moet eten van de boeren!!

 • pb1974

  maar een week geen eten naar rotterdam sturen dan wet hij misschien waar het eten vandaan komt niet uit de steden maar van het platteland

 • gerard364099

  veel huizen gerenoveerd door pool of bulgaar hebben we geen nederlanders die dat kunnnen scheelt enorm in werkeloosheid en het geld wat er mee verdiend word blijft in de nederlandse economie , anders gaat het naar het buitenland en komt hier niet weer terug in de winkels in de breedste zin van het woord

 • Mozes

  Aboutaleb weet blijkbaar niet dat alleen landbouwbeleid op Europees niveau wordt gevoerd. Als hij wil dat Europa ook sociaal beleid gaat voeren moet het geld wat hier nu nationaal aan wordt uitgegeven worden overgeboekt naar Brussel die hier dan sociaal beleid mee kan voeren.
  Ik ben hier geen voorstander van, sociaal beleid kan beter op nationaal of zelfs gemeentelijk niveau worden gevoerd.

 • Gijs Gans

  een echte pvda er boeren geld weer gaan verdelen aan nutteloze projecten in de steden

 • landboer

  Dat ie nou niet begrijpt dat die steden daarom zo goedkoop kunnen eten
  Wat mij betreft schaffen ze alle subsidies af,wordt geheid het voedsel duurder maar ze durven dat niet eens

 • Wim Toornstra

  Prima plan. Maar dan ook meteen alle onzinnige wet en regelgeving afschaffen.

 • agratax2

  landboer. Afschaffen van landbouw subsidie zal helaas niet leiden tot duurder eten in de steden. De voedselprijs is een wereld prijs en die wordt neit door Nederland bepaald. De wereld kan de 16 miljoen Nederlanders makkelijk voeden zonder onze productie. Alleen Rotterdam zal een groot deel van de haven activieteiten missen als de land en tuinbouw stopt met produceren. Tevens zal als de boeren stoppen met produceren er een sloot minder geld in Staatskas stromen en dan is subsidie uit Brussel hoog nodig om de stedelingen in leven te houden. Wil Abouthaleb.zijn mensen een sociaal en finacieel beter leven geven, zal hij ze an het werk moeten zetten in en van de weinige industrie takken die verkoopbare producten levert. Land en tuinbouw dus!!!!! Hiermee kunnen we al het geld besparen waar we nu Arbeid voor Importeren en kan Rotterdam zijn sociale uitkeringen in kas houden.

 • Mozes

  Agratax, jij slaat de spijker op de kop!

 • Zents beheer

  #11 Mozes, de spijker op de kop, maar hoe was het nou toch ook al weer? Anders dan in de rest van de veehouderij is het melken van koeien toch uiterst rendabel en heeft wel toekomst ? Hoezo prijzen op de wereldmarkt, toegevoegde waarde daar ging het toch om, geen probleem ! China, babyvoeding, blijvende vraag op die wereldmarkt, duurzaam ik citeer maar even uit jou bloemlezingen. En het krijgen van een financiering was toch ook geen probleem met het familiekapitaal in de vorm van grond als onderpand ? Dan is toch dat beetje steun uit Brussel te verwaarlozen. Of zit het dan toch iets anders in elkaar?

 • John*

  voedsel wordt duurder, dankzij de landbouwsubsidies is er een vrij stabiele productie. zonder subsidies zal dit gaan fluctueren met bijbehorende prijsschommelingen, handelsbedrijven zullen zich hiervoor indekken en hogere basisprijzen hanteren.

 • cornelis 22

  De landbouwsubsidies doen niets anders dan de grond van 30 naar 60 duizend euro doen stijgen.

 • Wian

  Elia, nu we de koeien boeren het zelfde gaat behandelen als de rest van de veehouderij zal je zien dat jouw bewering niet klopt en is alleen rendabel op dit moment door staats steun , deze tak kent geen vrije markt werking hier heeft de andere veehouderij zo als jij die noemt een gigantische voor sprong zij kunnen meestal de tering naar de nering zetten. we zullen zien of de koeien boeren de aan komend 5 jaar dit ook kunnen ze gaan nog wensen dat het melk quotum nooit was afgeschaft.
  ik voorspel je dat ze binnen 5 jaar heel Brussel vol met trekkers hebben staan omdat ze steun willen, heb ik de andere sectoren nog nooit zien doen.

 • agratax2

  Laten we eens een andere invalshoek proberen te vinden om de subsidie een beetje goed te praten. Wat was in bv.1960 de waarde van arbeid op de werkvloer. Volgens deze site http://www.eindhoven-in-beeld.nl/picture/number33464.asp kunnen we fl. 100 omgerekend Euro 45 / week bij 5,5 dag werken. De prijs van 1 ltr melk volgens http://www.zuivelhistorienederland.nl/_wp_pdf/MAP-Boterbergen-en-Superheffing_2012-08-20.pdf fl. 0,289 ca. Euro 0,133 / ltr bij 3,7 % vet.
  Heden ten dage is vergelijkbaar loon Euro 1600 of meer, dus min. 16 X meer dan 1960. De huidige melkprijs Euro 0,471 (boerderij 13 okt.2013) bij de huidige standaard vet.
  Deze prijs is 4 X de prijs 1960 en het loon was 16 x over de kop gegaan. Wie loopt nu achter? Ik weet iedereen zal roepen dat de koe meer produceert en de boer meer koeien houdt en al dat soort aan excuses. Ik kan alleen maar zeggen dat het loon explosief is gestegen en de productieve uren zijn gedaald. Laten we de productie stijging voor de ambachtsman op factor 16 zetten,dan is dat niet zijn verdienste maar is dat te danken aan investeringen van de ondernemer / werkgever.
  Ik hoop dat deze eenvoudige benadering aan geeft dat er zeker nog wel een beetje geldelijke steun via de belasting pot bij de boer mag komen, die de grondstof voor het eten tegen een weggeef prijs levert.

 • schoenmakers1

  agratax, dit geld niet alleen voor de melk!!!!!!!

 • trekker123

  Aboutaleb kan zich beter maar met de gang van zaken in Rotterdam bemoeien. Hopelijk heeft hij daar meer verstand van. Maar in principe heeft hij gelijk. Althans, de politiek die ook onze wetten en regels bepaalt is inderdaad overwegend een zaak van grote steden problematiek. Het platteland is eigenlijk maar bijzaak. Dat zien de randstedelingen als iets van vroeger. Mooi voor het museum. Dat er een Europees landbouwbeleid is dat is op zichzelf niet meer dan logisch. Laat de grote steden het maar zelf hun beleid bepalen, daar zijn ze mans genoeg voor. Brussel hoeft zich niet overal mee te bemoeien. Spijtig dat nog steeds zo weinig mensen, inclusief de politici in de gaten hebben waarom er een Europees landbouwbeleid is. Maar zolang je dat niet snapt kun je je er ook maar beter niet mee bemoeien.

 • Wian

  Oke.agratax maar waarom wel de melk steunen en niet de rest van de veehouderij. Als je terug kijkt naar 1960 tot nu wat de melkveesector al aan steun heeft gekregen in deze periode dan heeft de rest van de veesector nog heel wat te goed dit kan je wat mij betreft nooit goed praten.En nu worden ze weer bevoordeeld door den haag met de dierrechten.Deze sector heeft tot nu toe nog geen cent geinvesteerd in milieu dit tot tegenstelling van de andere veesectoren

 • agratax2

  trekker123. Hij bemoeit zich op deze manier wel degelijk met de Rotterdamse zaak, hij wil / moet linksom of rechtsom een groter budget hebben om zijn inwoners -rustig- te houden. Voor steun aan het bedrijfsleven mag hij gezien de WTO afspraken geen Euro gebruiken.
  Dat de stad belngrijker is dan het platteland in de ogen van de stedeling is niets nieuws, in de Gouden Eeuw hadden de meeste boeren en buitenlui echt geen Gouden Eeuw, deze Rijkdom bleef hoofdzakelijk hangen in de Grachten Gordel en enkele droogmakerijen in handen van de Grachten Gordel. Zijn we wer niet op dit punt aangekomen, Wie bewonen de landgoederen van de oude Land Adel? De nieuwe rijken uit de Grote Steden (Grachtenpanden bewoners of hun beleggings instituten). Voor ons boeren maakt dit niet uit het zijn mensen die geen verstand van de samenleving mens/natuur hebben en dus krijgen we uitwassen als OVP en overbezwijning van stukken Gelderland of boeren die de schuld krijgen van alles wat het voedselpakket goedkoop houdt.

 • agratax2

  Voor Abouthaleb heb ik nog wel een tip om landbouw geld binnen te harken; 'Ga in primaire landbouw'. Er zijn vast honderden ha's brak terrein binnen de gemeente en verder is er genoeg leegstand om mooie intensieve veehouderij op te zetten en alle werkgelegenheid verbonden met import veevoergrondstoffen en export eindproduct -eieren, vlees en mest- door Rotterdammers te laten doen en zoveel mogelijk mee te kunnen likken uit de Brusselse potten. Zo subsidie binnen harken geeft toch meer voldoending dan het eenvoudig van een ander (boeren) te 'stelen'?

 • Mozes

  Elia #12, wat een hoop frustraties! En ook nog volledig off topic. Het gaat in deze discussie niet specifiek om de melkveehouderij maar om het landbouwbeleid voor heel Europa. Een onderdeel van dit beleid is bv de leefbaarheid van het platteland. In Nederland misschien minder urgent maar in veel andere landen wel.

 • John*

  ach de rellen in egypte zeggen genoeg, helaas zijn er steeds minder mensen die zich de hongerwinter kunnen herinneren.. de stedelingen waren toen ook afhankelijk van importen overzee maar geen boot die het land haalde.. handelen op de wereldeconomie is leuk maar zorg wel dat je de eigen productie 100% afgedekt hebt..

 • Mozes

  Wian #15, ik heb de indruk dat jij niet goed op de hoogte bent van de geschiedenis. De intensieve veehouderij heeft zich vanaf eind jaren vijftig explosief kunnen ontwikkelen juist door een verkapte vorm van staatssteun. Geen steun aan de verkoop kant maar op de voerprijs. Bij de oprichting van de EEG eind jaren vijftig kregen wij een beschermde markt. Vooral de prijs van graan werd beschermt. Dit veroorzaakte dat graan zo duur werd dat het niet rendabel was om dit aan varkens te voeren. De varkenshouderij in de graangebieden groeide dan ook niet. Men kon graan voordeliger in Brussel op de graanberg storten waarna het met exportsubsidies werd uitgevoerd. De wereldmarkt werd hierdoor een dumpmarkt met extreem lage prijzen. De prijs van graanvervangers (tapioca) was gekoppeld aan die van graan op de wereldmarkt en dus spotgoedkoop. Volgens de EU-regels mochten deze graanvervangers heffingsvrij geïmporteerd worden. De boeren vlak achter de grote zeehavens (Rotterdam- Brabant) kregen hierdoor de beschikking over spotgoedkoop voer waar de rest van Europa niet of slecht moeilijk over beschikte.
  Wordt vervolgt........

 • Mozes

  Vervolg: de intensieve veehouderij in Nederland kon zich explosief ontwikkelen door de miljarden kostende bescherming van de graanmarkt in combinatie met de vrije import van graanvervangers. Dit was een volledig door de politiek gecreëerde situatie die geen enkel contact had met de natuurlijke situatie. In een natuurlijke situatie is het het meest rendabel om varkens te houden in de graangebieden waar voer en mestplaatsing direct naast de stal is. Het prijsvoordeel door de beschermde voermarkt schat ik op zeker 50%. Het was een gigantische subsidie die men niet direct op de bankrekening gestort kreeg maar wel verrekend was in de voerprijs. Hierdoor werd in de intensieve veehouderij vanaf eind jaren vijftig tot begin jaren negentig goud verdiend. Vanaf begin jaren negentig werd de beschermde markt beëindigd. Hiermee verdween ook het hoge rendement in de intensieve veehouderij. De laatste jaren zien wij de intensieve veehouderij in Nederland krimpen en tegelijk in de graangebieden groeien: de varkenshouderij in Europa past zich aan aan een natuurlijke marktsituatie.

 • josrodenburg

  ''Menig huis is gerenoveerd door een Pool of Bulgaar'' als nederland nou eens de lonen zou bevriezen, maar nee de lonen moeten stijgen en berekenen we allemaal weer door. dus iedereen jaagt elkaar op kosten. misschien is het wijs om die spiraal te doorbreken??

 • koestal

  grote steden zijn vaak uitkeringsfabrieken ,het werk wordt daar steeds meer over genomen door Oost-Europeanen ,zoals in de jaren 80 door Turken en Marokkanen,Aboutaleb is steeds meer geld nodig voor uitkeringen,maar daar staat niets tegenover, ,ja misschien veel stemmen voor de linkse partijen !

 • Wian

  Mozes, een heel verhaal die je waarschijnlijk aan een burger kunt slijten.
  de subsidies die de graan prijs laag houden worden toch echt aan de boeren met grond verstrekt. Wat jij niet in je verhaal vertelt is dat de intensieve veehouderij de opruimers zijn van de consumerende westerlingen er is geen land in de wereld die zo veel rest stromen van voedingsmiddelen in zijn vee voer verwerkt als Nederland dat is de werkelijke reden waarom de intensive veehouderij zo floreerde daar door konden we de kost prijs laag houden. Nu de vraag uit Azië toeneemt op graan ziet de industrie die de reststroom vermarkt ook zijn kans schoon om deze prijzen flink op te drijven als we nu graan gaan gebruiken zo als de rest van de wereld zijn mengvoer maakt zal de prijs van graan nog explosiever stijgen. Wat betreft jou argument dat de intensieve subsidie ontvangen indirect zal men hier en daar geprofiteerd hebben. De melk veesector krijgen nog steeds direct harde valuta op hun bank rekening gestort iets wat de intensive nog nooit mee gemaakt hebben. Mozes ik heb de indruk dat jij misschien wel iets met landbouw te maken hebt maar dan op het ambtelijk vlak en daarom nooit het gevoel zal hebben van een echte boer.

 • ...............

  Net op Andere Tijden een stukje over de hongerwinter gezien, toen werden de kinderen naar het oostelijke provincies gestuurd omdat daar wel ETEN was.

 • wmeulemanjr1

  Sommigen die reageren geven af op intensieve veehouderij en dat is onterecht want dit zijn mensen die vaak heel zakelijk zijn en hard werken. Er zijn natuurlijk ook melkveehouders die een keer 'warme' grond (zoals één melde die veel reageert) verkocht hebben en dan zeggen dat ze alles zelf zo goed doen, maar heb je het dan ook niet gedeeltelijk met de 'steun van de te gekke bouwgrondmarkt' verdient.

 • agratax2

  Wian. Laat ik het stuk van Mozes nog even verder uitspitten zodat je weet waarom Zuid nederland stikt van de kippen en varkens. Na de Baby Boom hebben we decennia lang KVP minsters op Landbouw gehad. Hier kwam bij de regelgeving m.b.t. het bouwen van huizen op eigen erf. we weten allemaal dat de Katholieken in die tijd zeer grote gezinnen hadden en al die kinderen zochten werk en een huis. Laat nu in het zuiden huizenbouw te worden toegestaan als er een stal aanwezig was. Dus iedere boer bouwde een stal met en voor zijn zonen. De heren bouwden hier hun woonhuis voor en daar de varkenshouderij rendeerde,Mozes heeft dit uit de doeken gedaan) werden deze tweede tak bedrijven, de meeste jongeren werkteneerst ook buitenshuis, uitgebreid en werden deze mensen fulltime varkens of kippenhouders. Mest problemen had niemand van gehoord er waren geen vastgestelde hoeveelheden per hektare. Dumpen en nog eens Dumpen werd door de ministers gepredikt toen ter tijd.

 • Wian

  Agratax1, waarom deze kippen en varkens bedrijven ontstaan zijn, dit komt niet door het verhaal van Mozes maar omdat in het zuiden veel kleine gemende bedrijfjes waren op de arme zand gronden met enkele koeien en enkele varkens en kippen. De intensivering is ontstaan omdat deze mensen toen al niet de race van groeiende melkveehouders mee konden omdat ze simpel niet de grond hadden. de intensivering is versneld toen heel Nederland aan de melk koeltank moest van de melkbaronnen. De kleine boertjes hadden de keus het weinige grond verkopen aan een melk veehouder of intensiveren in andere veehouderij vaak werd gekozen voor beide, de grond werd verkocht om te kunnen investeren in intensive veehouderij. En inderdaad het rendeerde dus werd er flink uitgebreid net zoals nu met de koeien. het is makkelijk achteraf iemand de schuld geven ik voorspel dat je over 5 jaar commentaar op de melkveesector hebt omdat deze te intensief is. Uit jou verhaal blijkt ook weer dat je wel een zogenaamde agrarische naam voert maar niet verwant bent met de agrarische sector.

 • Sjaak

  Deze discussie is aan het verzanden in een afgunstig Zwartepieten....da's jammer!
  Zonder landbouw was er waarschijnlijk nooit geen EU ontstaan. De autonome voedselvoorziening voor een maatschappelijke acceptabele prijs is altijd de belangrijkste pijler geweest voor de EU. En dat is het nog steeds...
  Dit heeft zich ontwikkeld tot de meest belangrijke economie van Europa. Aboutaleb slaat de plank dan ook volledig mis, door te stellen dat de Europese economie drijft op de steden!

 • Mozes

  Wian, ik leg alleen uit waarom vanaf eind jaren vijftig tot begin jaren negentig hoge rendementen in de varkenshouderij werden gehaald en waarom daarna de rendementen slecht werden.

  In de jaren negentig zagen wij de overgang naar het voeren van bijproducten omdat boeren merkten dat het mengvoer te duur werd. Dit werd duurder omdat de beschermde markt voor graan werd beëindigd. Ook zagen wij een steeds verdere verschuiving van vleesvarkens naar vermeerdering. Bij vleesvarkens heb je meer nadeel van de hoge voerkosten en dure mestafzet. De laatste jaren zien wij een groei van de vleesvarkenshouderij in de graangebieden terwijl die in Nederland krimpt.
  Het zijn allemaal indicaties dat mijn analyse van de ontwikkeling in de varkenshouderij klopt.
  Jij ziet dat blijkbaar als een aanval op de varkenshouderij terwijl ik dit zie als een bijdrage aan een beter begrip van de ontwikkelingen in de varkenshouderij.

 • John*

  het gemiddeld geinvesteerd vermogen van een varkensplaats is de helft van de nieuwbouwprijs.. dit betekent dat de helft van de varkens in afgeschreven stallen liggen. een kostprijsvoordeel waar niemand tegenop kan...

 • Zuperboer

  @john*: Dan is de volgende vraag tegen wie wil je dit kostprijsvoordeel gaan gebruiken? Zijn de stallen in Duitsland, Belgie en Frankrijk dan nieuwer of liggen de bouwkosten daar hoger? Graag je antwoord.

 • agratax2

  John. Waarom zou een boer in verweggistan met en afgeschreven stal niet kunnen concureren met jouw Nederlandse boer met afgeschreven stal? Hier komt bij dat oude afgeschreven stallen vroeg of laat vervangen moeten worden door nieuwe. Wat dan?? Weg concurrentie voordeel en dan komt het voordeel van milieu eisen, arbeidsloon, goedkoper voer (eigen graan) en mest afzet op eigen land (bespaard kunstmest) en deze keer wint niet Nederland.

 • John*

  ik vind het anders prima boeren in Nederland en er is ook zeker toekomstperspectief. varkens horen de reststromen op te eten en niet grondgebonden te zijn. net zoals vroeger op het boerenerf.. voer telen specifiek voor varkens is net zo n doodzonde als mais telen voor een biovergister

 • Elevage

  dat menig huis is opgeknapt door een pool of bulgaar heeft niets te maken met integratie of landbouwsubsidie: dat is puur door alle extra kosten die bedrijven hier moeten betalen aan de staat, waardoor zij zeer ongunstige concurrenten zijn van de oost-blokkers (als ik ze even op 1 hoop mag vegen)
  En waarschijnlijk is abutaleb ook iemand die eieren uit de muur haalt en melk in pakken bij de supermarkt, maar geen idee heeft waar de oorsprong ligt

 • info36

  Weer zo'n voorbeeld van een overheidsfiguur die er weer totaal geen kaas van gegeten heeft. Hij moet gewoon zijn mond houden en zeker over oost Europese migranten want meneer is zelf ook afkomstig van migranten en dan zelfs van niet Europese migranten en die waren destijds wel helaas onbeperkt welkom met alle negatieve gevolgen van dien.
  Overigens, hoe meer mensen in de steden wonen hoe zuiniger je op je boeren moet zijn want die heb je dan extra hard nodig. Ook draait zijn haven voor een groot gedeelte op agrarische producten. Meneer is een beetje dom en heeft in dit geval geen kennis van zaken.

 • wvb

  Zou hij zelf ook een migrant wezen of zo

 • koestal

  Rotterdam is een paradijs voor de Bulgaren,ze hoeven maar te komen en krijgen direct een uitkering,de sociale dienst heeft prima klandizie aan deze gelukszoekers,krijgen voor miljoenen een onderhoudsvergoeding zonder een werkverleden in Nederland,,ja Nederland is uitkeringsland,ja Aboutaleb is erg sociaal

 • agratax2

  John. Varkens alleen mesten met bijproducten zal een hele toer worden. Als ik de etiketten goed lees zit er nogal wat soya in het voer Spya is niet bepaald een afval of bijproduct het wordt op miljoenen hektares al dan niet gehakt oerwoud geteeld.
  Abouthaleb zou blij moeten zijn met de landbouw. zonder landbouw was de Rotterdamse haven een stuk minder druk en had Abouthaleb aan stuk minder werkgelegenheid en Havengelden te inkasseren.

 • @meelmuisje

  Misschien moet de naam 'Landbouwsubsidies' eens aangepast worden, voor meer duidelijkheid! Dan word het gezeur vast minder!!!
  Hoezo vraag je? Nou gewoon, hier een klein voorbeeld: Zie
  http://www.hetlnvloket.nl/databank-eu-subsidiegegevens-2012
  Regeling: 'Gemeenschappelijk Landbouwbeleid'.
  Naam Begunstigde: 'bevat' aanklikken en 'Gemeente' typen;
  'Bedragen per begunstigde' aanklikken,
  Zoek aanklikken, en dan bijv. 'Sorteer op Bedrag' aanklikken.
  Vraag me af wat meneer Aboutaleb daar over te zeggen heeft!

 • koestal

  Aboutaleb,zet de werklozen aan het werk op de maasvlakte ,tuintjes spitten voor de voedselbank,2 vliegen in een klap ,werk en voedsel

 • agratax2

  @meelmuisje. het woord subsidie slaat inderdaad kant nog wal. Dit geld systeem is eens ingezet om de prijsverschillen tussen wereldmarkt en Europse markt glad te strijken toen de EU geen grens tarieven meer mocht hanteren vanwege de WTO. Toen de politieke tegen standers dit subsidie gingen noemen hebben onze voormannen dit woord over genomen en zo deze geldstroom in en kwaad daglicht gesteld. Hun enige uitweg om dit geld nog te vangen was van de boeren eisen dat ze tegen prestaties gingen leveren voor het geld dat hen jarengeleden als compensatie voor inkomensverliezen was toegewezen. Wat betreft Aboutaleb is het duidelijk hij voorziet minder geld uit staatskas en wenst nu een deel uit de Brusselse potten die bedoeld zijn voor de voedselproductie. Hij heeft dit geld nodig om zijn niet werkende deel van de burgers in hun luie stoel te kunnen laten zitten zonder inkomens daling. Hij lewft in de romijnse droom -brood, wijn en spelen- dat is alles wat je het volk hoeft te geven om revolutie te vookomen.

 • df

  Ach, hij is niet wijzer..........
  Z'n roots vergeten en dan krijg je zulke veroordelingen.
  Wie is er nou dom ?

 • koestal

  @meelmuisje,waarom doen ze dat niet met sociale uitkeringen in de gemeenten?,maak die ook openbaar

 • willepy

  Aboutaleb moet zich alleen uitlaten over dingen waar hij verstand van heeft

 • koestal

  hij heeft het nu weer druk met voetbalsupporters

Laad alle reacties (46)

Of registreer je om te kunnen reageren.