Home

Nieuws

Voersector werkt aan nieuwe Ketenorganisatie

Rotterdam - De brancheorganisatie voor de voerindustrie, Nevedi, werkt samen met de andere werkgeversorganisaties in de voersector (onder meer HISFA de organisatie van fouragehandelaren, Nefato de organisatie van producenten van voertoevoegingen, de OPNV producenten van natte bijproducten) aan de totstandkoming van een nieuwe organisatie die taken van het productschap Diervoeders over gaat nemen.

Ook de kwaliteitsbewakingsorganisatie Trustfeed is bij het overleg betrokken. De te vormen organisatie, de Federatie Nederlandse Diervoederketen, zal voor bepaalde beleidsterreinen een AVV-bevoegdheid (algemeen verbindend) moeten krijgen.

Volgens Nevedi-directeur Henk Flipsen moet volgend voorjaar duidelijk zijn hoe de nieuwe organisatie er uit gaan zien en welke bevoegdheden zij zal krijgen.

Of registreer je om te kunnen reageren.