Home

Nieuws 931 x bekeken

Politieke partijen bezorgd over grondwatermetingen

Den Haag – De Tweede Kamer is bezorgd over het gebruik van watermetingen voor het beleid tegen verdroging van de bodem.

CDA, SGP, PvdA en VVD zijn bezorgd over de betrouwbaarheid van de meetmethoden die gebruikt worden voor het bepalen van het beleid. De PvdA vindt dat naast de best beschikbare technieken voor het meten van het grondwaterpeil ook gekeken moet worden naar eventuele veranderingen van de biodiversiteit in natuurgebieden als gevolg van verdroging of vernatting.

CDA vraagt zich af of er in het beleid niet te veel uitgegaan wordt van onderzoek in gebieden met grondwaterafhankelijke natuur en of deze bevindingen zomaar gebruikt kunnen worden voor beleid in grondwateronafhankelijke natuurgebieden en landbouwgebieden. De partij heeft zorgen over de betrouwbaarheid van grondwatermetingen. De SGP vindt het lastig om goed inzicht te krijgen in de ernst en omvang van de verdrogingsproblematiek, omdat in ieder rapport hierover een andere conclusie wordt getrokken. Daarnaast worden grote foutmarges gehanteerd. De partijen vragen om een betere onderbouwing van het beleid.

De VVD is tevens bezorgd over de gevolgen van vernatting van natuurgebieden voor de aangrenzende landbouwgebieden. Om schade tegen te gaan kunnen bijvoorbeeld bufferzones worden aangelegd. Als dit niet voldoende is, kan er een vergoedingsregeling worden getroffen. Eventueel te veel of te weinig compensatie kan later gecorrigeerd worden. De VVD vindt dit een opmerkelijke gang van zaken. "Hoe kunnen agrarische ondernemers aan toekomstgerichte bedrijfsvoering doen als de overheid met dit soort foutenmarges geen duidelijkheid kan geven over compensatiemaatregelen?", vraagt de partij in het schriftelijk overleg met staatssecretaris Dijksma van landbouw en natuur.

Of registreer je om te kunnen reageren.