Home

Nieuws

Mansveld gematigd positief over klimaattop

Warschau - Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu is 'gematigd positief' over de resultaten van de Klimaattop van de Verenigde Naties in Warschau.

Er is volgens haar een begin van een fundament gelegd om in 2015 tot een klimaatakkoord te komen dat na 2020 van kracht kan worden, als het Kyotoprotocol afloopt. Het voorstel moet wat Mansveld betreft nog wat robuuster worden.

De onderhandelingen in Polen verliepen moeizaam, vooral omdat ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen op diverse terreinen met elkaar van mening verschillen.
Behalve over het tijdschema met afspraken dat moet leiden tot een klimaatakkoord in 2015, is overeenstemming bereikt over regels waaronder ontwikkelingslanden financieel beloond worden als zij de uitstoot van broeikasgassen verminderen door geen of minder bossen te kappen.

Of registreer je om te kunnen reageren.