Home

Nieuws

Leegstand buitengebied neemt toe

De komende jaren neemt de leegstand van gebouwen in het buitengebied toe tot circa 30 miljoen vierkante meter. Die leegstand is veel groter dan de leegstand op de kantorenmarkt, die 'slechts' 7 miljoen vierkante meter bedraagt.

Dit stelt Edo Gies, senior onderzoeker Landbouw en Ruimtegebruik van Alterra, onderdeel van Wageningen UR, in het nieuwe NVMagazine. Gies bepleit flexibiliteit van gemeenten tegenover het vestigen van bedrijfjes op het platteland.

De trend van schaalvergroting in de landbouw zal blijven doorgaan. Dat betekent dat over tien jaar het aantal agrarische bedrijven opnieuw is gehalveerd tot 30.0000 à 35.000 bedrijven. Gecombineerd met gegevens uit ruimtelijke databestanden betekent dit dat er de komende vijftien jaar voor 30 miljoen vierkante meter bedrijfsoppervlak zal vrijkomen. Gies: "Vanaf 1970 hebben boerenbedrijven gewerkt aan schaalvergroting. Er zijn grote schuren en grote ligboxstallen, gekomen. Veel van deze ondernemers stoppen, want slecht een deel heeft een opvolger. Voor de bedrijfsgebouwen die leeg komen te staan, wordt het moeilijk om een goede nieuwe economische bestemming te vinden."

Uit studies in het verleden blijkt dat op 15 tot 20 procent van die voormalige agrarische locaties nieuwe bedrijvigheid komt. Er wordt een transportbedrijf, een opslagbedrijf of een caravanstalling gevestigd. Van de overige 80 procent is niet bekend wat de bestemming is. "Omdat er niet veel agrarische bebouwing wordt gesloopt, zullen veel gebouwen leeg staan." Gies is van mening dat er een vrij restrictief beleid wordt gevoerd tegen nieuwe functies in agrarische bebouwing. Net als de NVM is hij van mening dat een zekere mate van flexibiliteit gewenst is, om de levendigheid van het platteland te bevorderen. "Een gemeente moet in principe een positieve grondhouding hebben ten opzichte van alle activiteiten op het platteland gevestigd kunnen worden, zolang het maar bij de schaal van het platteland past."

Of registreer je om te kunnen reageren.