Home

Nieuws 1215 x bekeken 1 reactie

Kamer steunt strengere regels mestbemonstering

Den Haag – VVD en PvdA steunen een harde aanpak van mestfraude. Dat blijkt uit de schriftelijke vragen die de partijen stellen aan staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw over mestfraude.

De partijen willen wel meer duidelijkheid over de nieuwe monstername van vaste dierlijke mest die Dijksma heeft aangekondigd. Bij het huidige systeem van handmatige monstername is volgens Dijksma de objectiviteit onvoldoende geborgd, waardoor ze wil overstappen naar een betrouwbaarder systeem. Kamerleden Helma Lodders (VVD) en Sjoera Dikkers (PvdA) willen weten hoe dit systeem eruit komt te zien en per wanneer dit systeem met een onafhankelijke monstername concreet ingevoerd gaat worden. Lodders vraagt tevens waarom het ingebouwde AGR GPS-systeem voor transport van vaste mest niet eerder dan 1 juli 2014 wordt ingevoerd. Ook pleit de partij voor het invoeren van siloregistratie en de stikstofboekhouding voor intermediairs. Tot nu toe hoeven mesthandelaren de stikstofafname niet te verantwoorden. "Dit zijn hiaten in het huidige beleid en moeten zo snel mogelijk worden aangepast", vindt Lodders.

De PvdA vindt het jammer dat er extra regeldruk ontstaat om mestfraude tegen de te gaan, maar benadrukt dat het tegengaan van fraude en handhaving prioriteit moet hebben. "We delen de mening van LTO, Cumela en TLN dat fraude niet getolereerd mag worden. De goede ondernemers lijden onder degene die kwaad willen. Natuur en milieu worden het kind van de rekening", aldus Dikkers. De partij wil zo spoedig mogelijk invoering van een systeem van monstername dat objectief en eenduidig is. De partij wil ook weten wat de resultaten zijn van het overleg met de geaccrediteerde private laboratoria om te komen tot een nieuw en betrouwbaarder systeem en wanneer een nieuwe monstername verwacht wordt die niet makkelijk te manipuleren is.

Eén reactie

  • alco1

    Als de steeds verdergaande verschraling van onze landbouw gronden wordt tegen gegaan, is er geen aanleiding en plaats voor zwarte mest. Hongerige mensen gaan ook eerder uit stelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.