Home

Nieuws 489 x bekeken 4 reacties

Kamer: betrek boer ook bij Natuurpact

Den Haag - De Tweede Kamer wil het Natuurpact dat is gesloten tussen provincies en het rijk over het nieuwe natuurbeleid verder uitbreiden.

De Kamer stemde in met een motie van SP en PvdA, waarin de regering wordt gevraagd het natuurpact uit te breiden tot een groene ruimtepact. "Ook jongere boeren met liefde voor natuur en jongere natuurbeschermers met liefde voor de landbouw moeten hierin een prominente rol krijgen", vinden SP en PvdA.

De uitbreiding van het natuurpact moet bijdragen aan het overbruggen van de klassieke tegenstelling tussen landbouw en natuur. "De regering moet niet stoppen bij het instellen van gebiedscollectieven voor agrarisch natuurbeheer, maar met de provincies stappen zetten die het Natuurpact opschalen", vinden Erik Smaling en Henk van Gerven (SP) en Lutz Jacobi (PvdA).

Staatssecretaris van landbouw en natuur Sharon Dijksma heeft al aangegeven dat ze de naam van het Natuurpact niet wil wijzigen. De doelstelling van de motie steunt ze wel.

Laatste reacties

 • alco1

  Men vergeet steeds dat landbouw ook natuur is, met het verschil dat het eerste de mens voed en het tweede ondervoed.

 • Mozes

  'jongere natuurbeschermers met liefde voor de landbouw'???
  Wijs mij eens één natuurbeschermer aan die liefde heeft voor de landbouw. Ze zullen boeren hooguit gedogen op basis van een verdienmodel wat onmogelijk is. Ondertussen proberen ze zoveel mogelijk geld uit het GLB overgeheveld te krijgen voor zichzelf.

 • Wim Toornstra

  Linkse hobby's daar zit geen boer op te wachten.

 • koestal

  ja ,laten we het eens hebben over de Hedwige polder

Of registreer je om te kunnen reageren.