Home

Nieuws 1064 x bekeken

Kamer akkoord over inzet SDE-plusgeld in buitenland

Den Haag – De Tweede Kamer gaat akkoord met het inzetten van budget uit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE-plus) in het buitenland.

Een motie van Carla Dik-Faber (Christenunie) waarin  ze vraagt om pas in 2016 te beoordelen of het nodig is om de SDE-plusregeling in te zetten in buitenlandse projecten kreeg geen Kamermeerderheid.

Dik zegt dat er in het energieakkoord met de SER is afgesproken om in 2016 te kijken of het alsnog nodig is om SDE-plusgeld te investeren in buitenlandse initiatieven. Ze ziet liever dat het geld in Nederlandse initiatieven voor duurzame energie wordt geïnvesteerd, omdat de Nederlandse economie behoefte heeft aan een economische impuls, bedrijvigheid en werkgelegenheid. Dik vreest dat besteding van SDE-plusgelden in het buitenland ten kostte gaat van Nederlandse investeringen.
PvdA-Kamerlid Jan Vos zei tijdens het debat over energie nog dat hij terughoudend is in het inzetten van SDE-plussubsidie in het buitenland. "Het gaat om Nederlands belastinggeld en wij willen dat inzetten om in Nederland duurzame energie te realiseren. Bovendien worden er met dat geld in Nederland bijna 15.000 banen gecreëerd. Dat zijn banen die in Nederland gerealiseerd moeten worden voor Nederlandse burgers", aldus Vos. Toch steunde zijn partij de motie van CU niet. VVD-Kamerlid René Leegte is juist positief over de inzet van SDE-plusgeld in buitenlandse initiatieven.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken zegt dat het goed is om SDE-plusgeld in het buitenland in te zetten. "Wij staan in Europa toch met zijn allen voor duurzame energieproductie. Ik vind dat wij er groot belang bij hebben dat wij de mogelijkheden in Noorwegen, Zweden en Zwitserland, dus in ons deel van Europa, op het punt van duurzame energie maximaal benutten", aldus Kamp. De minister benadrukt dat hij de kosten voor het verduurzamen van energie voor burgers en bedrijven zo laag mogelijk probeert te houden. "Daarvoor moet je de mogelijkheden binnen Europa optimaal benutten."

Of registreer je om te kunnen reageren.