Home

Nieuws 7 reacties

Fusie inspectiediensten levert weinig op

Den Haag - De fusie van de drie grote inspectiediensten in de agrarische sector is vooralsnog geen succes. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) nauwelijks goedkoper en efficiënter is dan de afzonderlijke organisaties.

Het samengaan van de Voedsel en Warenautoriteit (VWA), Algemene Inspectiedienst (AID) en Plantenziektekundige Dienst (PD) op 1 januari 2012 een jaarlijkse besparing van 50 miljoen euro opleveren, maar tot nu toe wordt dat bij lange na niet gehaald; in het eerste jaar kwam NVWA niet verder dan 3 miljoen. "De doelstellingen van de fusie zijn daarmee mislukt", zegt Arno Visser van de Algemene Rekenkamer. "Het is onwaarschijnlijk dat je die 50 miljoen ooit zal halen."

De oorzaak schuilt in een tekortschietende voorbereiding. Op het moment dat de toenmalige minister Verburg (landbouw) en Klink (volksgezondheid) in 2007 tot de fusie besloten, lag er geen gedegen analyse van de voor- en nadelen. In plaats daarvan baseerden de bewindslieden zich op 'globale overwegingen en vermoedens'. Gevolg daarvan is dat de positieve effecten te optimistisch werden ingeschat, terwijl met de risico's onvoldoende rekening is gehouden.

Eén van de verwachte voordelen betrof de mogelijkheid tot het combineren van inspectiebezoeken door inspecteurs van de VWA en AID. Daar is echter weinig van terecht gekomen, omdat er nauwelijks sprake bleek te zijn van overlap tussen beide organisaties. Over schaalvoordelen op het gebied van huisvesting en personeel is weinig bekend en wat betreft ict-systemen zullen de kosten de komende tijd juist aanzienlijk toenemen.

Een deel van de bezuinigingen wilden de ministers realiseren met een nieuwe vorm van toezicht. Door risicogericht te werken, zou de NVWA efficiënter kunnen opereren. Maar ook op dit punt blijkt de wens de vader van de gedachte. Risicogericht toezicht wordt belemmerd door te weinig inzicht in de naleving van wet- en regelgeving en het ontbreken van interne kwaliteitscontrole bij bedrijven.

De Tweede Kamer is hoe dan ook ontstemd. Zo stelt PvdA'er Sjoera Dikkers dat het risicogerichte toezicht blijkbaar faalt, waardoor consumenten niet altijd weten wat ze eten. "Ik ben geschrokken van de constateringen van de Algemene Rekenkamer en wil snel duidelijkheid van het kabinet op dit punt. Kamerlid Gerard Schouw (D66) gaat nog een stapje verder. Hij wil in een hoorzitting oud-bewindslieden aan de tand voelen. Verburg zelf wil overigens niet reageren. "Ik zal het rapport lezen en mij dan een privé-oordeel vormen", zegt zij.

Laatste reacties

 • koestal

  ambtenaren kun je niet zo maar bij elkaar gooien,het zijn kleine koninkrijkjes,het zelfde probleem speelt ook bij gemeentelijke herindelings ,het duurt jaren voor er weer een nieuw soort cultuur geschapen is

 • Elevage

  juist koestal, zo zit het.
  Er kunnen wel allerlei leuke kostenbesparende dingen bedacht worden, maar er zitten ambtenaren die het moeten uitvoeren, en dat zijn mensen die er al eeuwen zitten en niet van plan zijn hun baantje kwijt te raken door efficiënt te werken. Dus hier komt nooit iets van terecht. De ambtenaren hebben veel te veel macht , ook bij dit soort instanties.
  De enige manier is een duidelijke taakomschrijving te maken, vervolgens de hele zooi ontslaan en dan allemaal weer laten solliciteren op de vacatures die nodig zijn. Dan maak je pas een efficiëntie slag, want dan hoeft de helft niet meer aangenomen te worden.
  Maar ja, daar zitten weer andere haken en ogen aan en bovendien levert dat weer een hoop extra werkelozen, en het ontslagrecht is hier niet goed geregeld, dus moeten er dikke prijzen betaald worden voor de ontslagenen................. er is nog een hoop werk aan de winkel.

 • bekeken

  Met de opheffing van de productschappen zal het net zo gaan.De opheffing kost geld en het oprichten van nieuwe organisaties die de taken overnemen kost opnieuw geld.

 • agratax2

  Opmerkingen over het functioneren van het controle apparaat dat niet voldoende is vanwege allerlei zaken. Hoe geef je je afnemers aan handvat om je product te weigeren zonder handel afspraken te verkrachten, Dit artikel bevestigt de Russische opmerkingen over voedselveiligheid kontrole in Nederland.

 • sjoerddehoop1

  Hier is duidelijk sprake van een ambtelijke miskleun. De politiek heeft zich ook laten misleiden.
  Het vakmanschap en de passie voor voedselkwaliteit bij medewerkers aan de basis is ondergeschikt is gemaakt aan regelgeving van juristen, politici en managers. De NVWA heeft nu te weinig vakkennis en te weinig geld aan de basis van het apparaat beschikbaar omdat die mensen zijn allemaal zijn weg gereorganiseerd. Wat overblijft is een topzware organisatie die de boel niet op scherp krijgt.

  Vakmensen uit de oude Rijkskeuringsdienst Vee en Vlees en vakmensen uit de Plantenziektekundige dienst en betrokken medewerkers uit de oude AID zijn en nu niet meer. Die hebben hier al lange tijd voor gewaarschuwd.
  Wat er nu nog over is aan zelfstandige keuringsdiensten, zoals bijvoorbeeld de NAK, moeten oppassen dat zij niet met nieuwe gedwongen fusies worden meegesleurd in dit debacle.

 • schoenmakers1

  als boeren nieuwe regels opgelegd krijgen is het ook niet van als het mislukt extra geld, maar dan krijgen deze een boete en korting op toeslagrechten, ik vraag me af hoe dit nu gedaan wordt?

 • Albertpluimvee

  3miljoen van de diergezondheids fonds door pluimveehouders bijeen gebracht hebben ze al weggegeven aan het rijk .

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.