Home

Nieuws 743 x bekeken laatste update:15 nov 2013

‘Fosfaatproductie veestapel loopt terug’

Rotterdam – De Nederlandse veehouderij is redelijk goed op streek met de terugdringing van de fosfaatproductie. Dat meldde directeur Henk Flipsen van Nevedi, de koepel van veevoerfabrikanten tijdens de jaarlijkse ledenbijeenkomst van zijn organisatie.

In 2012 was de totale fosfaatproductie 161 miljoen kilo. In 2010 was dat nog 179 miljoen kilo. Sinds 2010 is de fosfaatproductie van de rundveestapel met zeven miljoen kilo afgenomen. In de varkenshouderij is de productie met ongeveer vijf miljoen kilo afgenomen. Nevedi en LTO startten najaar 2010 met het gezamenlijke project Voerspoor. Inzet van dat project is het verminderen van de fosfaatproductie met in totaal 20 miljoen kilo op lange termijn, via een slimmere fosfaatbenutting van rundvee en varkens. In de rundveehouderij is de afname vooral door de daling van het fosforgehalte in de voeders bereikt. In de varkenssector spelen meer factoren een rol. De fosforgehaltes in de voeders zijn licht gedaald. De voerconversie is verbeterd door de overschakeling naar berenmesterij. Ook de afname van de varkensstapel speelt een rol.

Het Productschap Diervoeder heeft in 2012 een verordening opgesteld waarmee minimum-normen voor de P-benutting zouden worden geïntroduceerd en opgelegd. Door de opheffing van de productschappen wordt deze verordening niet doorgevoerd.

Nevedi is nu in gesprek met LTO en NVV over de inbouw van de P-toets in de IKB-systemen. Met de P-toets kunnen varkenshouders de fosforbenutting van hun dieren berekenen. Op langere termijn zou een traject kunnen worden gevolgd analoog aan de antibiotica-aanpak, waarbij de bedrijven met de hoogste productie actie moeten ondernemen om de P-productie terug te dringen.

Of registreer je om te kunnen reageren.