Home

Nieuws 8089 x bekeken 8 reacties

Eerste Kamer kritisch over nieuwe mestwet

Den Haag – De Eerste Kamer is kritisch over de nieuwe mestwet met daarin verplichte mestverwerking. Dat blijkt uit de vragen die de fracties gesteld hebben.

De fracties van VVD en CDA vragen zich af of de doelstelling van de wet niet wordt gefrustreerd door een stelsel met dubbele standaard in de vorm van een mestverwerkingsplicht en dierrechten. De partijen spreken van een storende discontinuïteit wanneer deze wet van kracht wordt, terwijl het dierrechtenstelsel nog tot 2015 van kracht blijft.

"De wetswijziging roept bovendien het gevoel op dat de regering weinig vertrouwen heeft in het vermogen van de sector de doelstelling van deze wet, de mestverwerking, te realiseren", vinden VVD en CDA. De partijen vrezen dat de ontwikkeling van een nieuw dierrechtensysteem als stok achter de deur juist het wantrouwen oproept bij de Europese Commissie, omdat het de schijn wekt dat de verplichte mestverwerking geen goed instrument is om aan de richtlijnen te voldoen.

De leden van de VVD-fractie vrezen dat het werken met een dubbele standaard voor het beheersen van het mestoverschot een ontmoedigende werking heeft op veehouders en bijvoorbeeld banken bij de ontwikkeling van voldoende mestverwerkingscapaciteit. Daarnaast leidt de dubbele standaard ertoe dat boeren die wel mestverwerking realiseren mogelijk gestraft kunnen worden met de invoering van dierrechten omdat andere boeren niet aan de verwerkingsplicht voldoen. De VVD vraagt zich af of dit rechtvaardig beleid is.

SP en Groenlinks willen liever dierrechten behouden. Ze vragen het ministerie hoe ze denkt de normen van de nitraatrichtlijn en kaderrichtlijnwater te kunnen voldoen met deze mestwetgeving, zonder beperking van de omvang van de veestapel. Ook zijn de fracties bezorgd over toename van antibiotica en andere medicijnen in het oppervlaktewater, als er meer mestverwerkers komen die water op het oppervlaktewater lozen.
De Partij voor de Dieren en de SP vrezen dat het wetsvoorstel onuitvoerbaar is. "Het wetsvoorstel dwingt ondernemers tot het verwerken van mest, terwijl zij daar vaak de mogelijkheid niet voor hebben omdat de capaciteit ontbreekt, en de vergunningverlening voor uitbreiding van deze capaciteit niet adequaat geregeld is."
De nieuwe mestwet met verplichte mestverwerking moet 1 januari 2014 van kracht worden. Voor die tijd moet de wet door de Eerste Kamer worden behandeld. Er is dus haast geboden. De verwachting is dat de Eerste Kamer begin december zal debatteren over de wet, waarna er nog dit jaar gestemd kan worden. Voor de werkwijze van verplichte mestverwerking lijkt een meerderheid in de Eerste Kamer.

Laatste reacties

 • info58

  de VVD en het CDA in de eerste kamer snappen redelijk goed hoe het in elkaar steekt

 • koestal

  Ja,er zit een luchtje aan ! Dat luchtje kennen ze niet in Den Haag

 • minasblunders1

  Je zal maar een Eerste Kamerlid zijn: 'ik zit hier om wetgeving inhoudelijk en juridisch te toetsen. Helaas heb ik geen flauw benul waar het over gaat, maar gelukkig is dit Nederland en daar komt het allemaal niet zo krek!'

 • Bertens

  Mijn inziens zit de VVD en het CDA in de eerste kamer op de goeie lijn.
  De dubbele standaard is zeker niet wenselijk.

 • landboer

  Nee maar welke kant gaan we dan op?

 • Jan van het Zand

  Opvallend was de publicatie deze week van de stikstofgehalten in de bodem. Daar kwamen heel belangrijke cijfers uit naar voren. Het meest opvallend was toch wel het hoge nitraatgehalte in grondwater van de percelen, waar jaar op jaar (snij)mais geteeld wordt.
  De samenhang met een verlaging van het organisch stofgehalte in de loop der jaren zal hier wel de oorzaak zijn.
  Een veehouder vertelde, dat hij de laatste 20 jaar het organisch stofgehalte in de bodem van zijn bedrijf toch sterk heeft verbeterd. Dat vraagt consequent aandacht. Nu merkt hij, dat deze percelen minder gevoelig zijn voor verlies aan meststoffen en minder gevoelig zijn voor droogte. Dat resulteert in goede gewasopbrengsten. En een hoge voeropbrengst van eigen grond is basis voor een goed financieel resultaat veehouderij.

 • koestal

  De linkse partijen willen alleen maar veel natuur ,voedsel haal je gewoon uit de supermarkt !

 • koestal

  Linkse partijen willen wel voedsel ,maar geen mest

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.