Home

Nieuws

Dronten mocht silo's laten verwijderen

Dronten - De gemeente Dronten stond in haar recht toen het een dwangsom oplegde om twee illegaal gebouwde mestsilo's te laten verwijderen. Dat heeft de Rechtbank Midden-Nederland bepaald.

Eigenaar Jan Bakker was  in beroep gegaan tegen het besluit van de gemeente om hem te gelasten de twee silo's te verwijderen. Volgens Bakker mocht de gemeente dat niet doen, omdat er zicht was op legalisatie van de situatie. Bovendien meende hij dat hij op grond van een telefonisch tekstbericht (sms) van een ambtenaar gerechtigd was te bouwen. Hij eiste een schadevergoeding van de gemeente.

De rechtbank oordeelt dat de gemeente in haar recht stond. Er is in de gemeente Dronten geen sprake van een aanpassing van het bouwblok in het bestemmingsplan, op grond waarvan Bakker de illegale silo's had kunnen laten legaliseren. Het sms-je van de ambtenaar kon de ondernemer niet beschouwen als een formele toestemming.

De rechtbank kent dan ook geen schadevergoeding toe. De gewraakte mestsilo's zijn begin dit jaar verwijderd.

Of registreer je om te kunnen reageren.