Home

Nieuws 966 x bekeken

Cumela: oneerlijke concurrentie door plattelandssubsidies

Nijkerk – Loonwerkersorganisatie Cumela vreest voor oneerlijke concurrentie als gevolg van subsidieregelingen voor innovatie. Ze doelt op regelingen uit het plattelandsbeleid van het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

In de lopende subsidieregeling voor innovatie, concurrentiekracht en natuur en milieu via het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP 2) worden loonwerkers en boeren die werk uitbesteden aan loonwerkers volgens Cumela benadeeld, omdat ze uitgesloten zijn voor deze subsidies. "Maar wil je toch in aanmerking komen voor die enorme POP-subsidies van 30 procent of meer van de investeringswaarde, dan kan dat alleen wanneer je als boer zelf die machine gaat aanschaffen. Rendabel of niet, de afweging tussen zelf mechaniseren of uitbesteden wordt toch net even anders door zo'n subsidie", aldus directeur Jan Maris van Cumela. Hij voegt er aan toe dat de subsidie veelal gebruikt wordt voor normaal beschikbare bedrijfsmiddelen, in plaats van voor innovaties. Maris spreekt van marktverstoring en concurrentievervalsing.

Cumela is bezorgd dat er bij de nieuwe regeling, POP3, opnieuw sprake zal zijn van benadeling van veel boeren. "Feitelijk wordt daarmee afbreuk gedaan aan de doelstellingen van het Plattelands Ontwikkelingsprogramma: verhoging van de vitaliteit en concurrentiekracht!", aldus Maris. Hij pleit voor een betere omschrijving van de inzetbaarheid van de plattelandsgelden waardoor er geen marktverstoring optreedt en waarbij meer focus ligt op innovatie en versterking van de vitaliteit van het platteland.

Of registreer je om te kunnen reageren.