Home

Nieuws 1134 x bekeken 3 reacties

Brussel weet niet waar plattelandsgeld blijft

Luxemburg – Het toezicht op de besteding van het EU-plattelandsgeld schiet tekort. Het ontbreekt aan concrete doelstellingen, adequate monitoring en voldoende evaluatie, concludeert de Europese Rekenkamer in een nieuw rapport. Ook met de bedrijfstoeslagenregeling gaat het nodige mis.

In de lopende periode van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (2007-2013) besteedde Brussel bijna 100 miljard euro aan projecten op het platteland, terwijl de lidstaten nog eens 58 miljard aan eigen middelen uitgaven. Doordat de doelen doorgaans in algemene termen als verbeteren of versterken zijn omschreven, is het niet na te gaan of dit geld goed en efficiënt is besteed.

De Rekenkamer adviseert de Europese Commissie en de lidstaten daarom om onmiddellijk in actie te komen, zodat de kwaliteit van lopende projecten alsnog kan worden gegarandeerd. In de nieuwe GLB-periode moeten bovendien meetbare doelstellingen worden opgenomen alsmede plannen voor monitoring en evaluatie. Met de uitkomsten daarvan dient vervolgens ook daadwerkelijk wat te worden gedaan.

Het is niet voor het eerst dat de Europese Rekenkamer het plattelandsbeleid op de korrel neemt. Jaarlijks controleren de cijfermeesters uit Luxemburg de EU-rekeningen en telkens blijkt de tweede pijler van het GLB het grootste zorgenkind. Om die reden pleitte CDA-Europarlementariër Esther de Lange vorig jaar voor het instandhouden van co-financiering op dit dossier. Lidstaten en regio's zouden dan eerder geneigd zijn de bestedingen goed te controleren.

In een ander rapport kraakt de Rekenkamer kritisch noten over de uitvoering van het zogenoemde artikel 68. Op basis hiervan mogen lidstaten 10 procent van het budget voor inkomensondersteuning inzetten voor specifieke maatregelen zoals verzekeringen, of vergoedingen voor boeren in probleemgebieden. De lidstaten zouden daarbij te veel vrijheid hebben om het geld naar eigen goeddunken te gebruiken, waardoor de uitvoering niet altijd met de GLB-doelstellingen strookt. In de meeste gevallen heeft de Commissie geen mogelijkheden om in te grijpen, aldus de Rekenkamer.

Laatste reacties

 • agratax2

  Waar het geld is gebleven weet ik ook niet of het nuttig is besteed weet ik ook niet. Het onderzoek naar 'waar is het geld gebleven en is het nuttig besteed' kost veel geld en levert een blijvende geld verslindende bureuacratie op dat weet ik zeker. We hebben in mijn ogen twee mogelijkheden; 1) geen subsidie meer, 2) een nieuwe bureuacratie op tuigen. 1) kost geen belasting geld, 2) vreet belasting geld.

 • ed12345

  De titel stelt me gerust ik heb ook weleens het idee dat ik niet weet waar m'n geld gebleven is ,dus ook de geleerde bollen worstelen met dat probleem

 • Elevage

  over het algemeen worden subsidiegelden aangewend tot het optuigen van allerlei 'dingen' die geen hond kan definieren laat staan controleren. En dat is natuurlijk precies de bedoeling, want als je weet wat er met het geld gebeurd, dan wordt het meteen niet meer beschikbaar gesteld voor die doelen.
  Kortom kappen met de subsidies op al die vage doelen, scheelt een hoop controle, zoals agratax al aangeeft en dus ook een heleboel belastinggeld

Of registreer je om te kunnen reageren.