Home

Nieuws 12 reacties

Beursgang ForFarmers staat op stapel

Lochem - Voor ForFarmers lijkt de weg open voor een beursgang, een van de toekomstscenario's voor de coöperatie uit het traject Vermogen op Naam (VON). Gisteren zijn op de Ledenraadsvergadering de leden akkoord gegaan met een eventuele openbare beursgang.

De Ledenraad stelt wel als voorwaarde dat de zeggenschap van de coöperatie geborgd blijft. De Ledenraad kiest dus voor continuering van de strategie van ForFarmers, mét zeggenschap van de Coöperatie, marktconformiteit van de productprijzen en waardering van de certificaten. De definitieve besluitvorming hierover moet plaatsvinden op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers bv.

De afgelopen maanden is het traject Vermogen op Naam (VON) veel besproken. Nadat eerder dit jaar tijdens ledenbijeenkomsten is gestemd over de gewenste toekomstscenario's van VON, hebben verschillende leden sinds die tijd hun bezorgdheid geuit over de risico's en gevolgen van een externe beursgang. Inmiddels is een belangrijke stap genomen in het traject VON.

Laatste reacties

 • Mozes

  Hoe wil men de zeggenschap van de cooperatie borgen? Ik zie aankomen dat dit een herhaling wordt van het vroegere Coveco.

 • alco1

  Dat zou zo maar eens kunnen mozes.

 • jonge722

  Statutair, ik maak me geen zorgen!

 • Mozes

  Als men werkelijk een constructie weet te bedenken waarmee de zeggenschap van de coöperatie wordt geborgd zal dit een negatief effect hebben op de koers van de aandelen. Dít is nou net wat bestuur en directie niet willen. Het hele beleid is immers gericht op maximalisering van de aandelenkoers zodat directie en stoppende boeren maximaal kunnen cashen.
  We kunnen er dan ook zeker van zijn dat die zogenaamde zeggenschapsborging een fopspeen zal zijn waarmee boerenleden voor de gek worden gehouden.

 • En

  Mozes, uiteindelijk is elk lid gebaat bij een hoge koers van de certificaten. Na beursgang kunnen ze bijvoorbeeld als onderpand voor een hypotheek gebruikt worden.
  En voor wat betreft die fopspeen; dat betekend dus dat we allemaal sufferds in de ledenraad hebben gekozen?

 • agratax2

  Ik denk dat leden straks moeten kiezen voor een stijgende koers van hun waarde papier of de best prijs voor zowel hun grondstoffen als hun geleverde producten. Ze zullen deze keus niet hebben, de groot aandeelhoudes zullen dicteren dat er op 31 december een balans en winst (of verlies) rekening ligt die klinkt als een klok. Van deze winstrekening is immers de beurskoers afhankelijk en de bonus voor de directie. In deze wereld is geen andere plaats voor de boeren dan handelspartner zijn die de winstmarge verzorgt.

 • En

  De groot aandeelhouders zijn nog altijd de boeren en de cooperatie zelf. Als je als boerenlid met certificaten bang bent voor kortetermijn speculatie moet je ze vooral niet verkopen. Je behoudt in dat geval je zeggenschap en gaat dan in ieder geval deelnemen in de (mogelijke) winst. Je staat dan zelfs vrij om van een ander te voeren.

 • mr X

  Beste boeren,
  Betaal veel voor het voer, dan wordt de winst ook hoger! Uiteindelijk krijg je een sigaar uit eigen doos. Lang leve de vrije handel. Bij mij gaat het om netto netto. De rest is allemaal geneuzel.

 • Mozes

  Grovar, men gaat bij Fromfarmers geheel voorbij aan het doel waar de coöperaties ooit voor zijn opgericht: de boeren een sterkere positie geven in de keten waar zij deel vanuit maken. Kijk maar eens naar de Britse melkveehouderij waar de melkverwerking grotendeels in handen is van particuliere melkverwerkers. De Britse boeren beuren al sinds jaar en dag de laagste melkprijs van Europa. Hoe anders is dit in Nederland waar de melkverwerking in boerenhand is.
  Bij de beursgang van Forfarmers heb ik één schrale troost: het is Forfarmers maar...... De positie van de boer in de keten wordt er wel zwakker door maar niet dramatisch. Pas als FrieslandCampina naar de beurs zou gaan is de ramp voor ons boeren niet meer te overzien. Wij zullen dan in dezelfde situatie komen als de Britse melkveehouders.

 • onnovanbekkum

  Op dit moment is statutair de situatie als volgt: zowel de AVA binnen de onderneming en de Ledenraad van de coöperatie kunnen de statuten wijzigen door de helft plus één van de stemmen. Binnen de AVA betekent dat de helft van de aandelen plus één. Binnen de Ledenraad zijn 13+1 boeren genoeg. Alles wat je nu borgt, kun je dus straks weer net zo makkelijk wijzigen. Ben wel benieuwd daarom naar de concrete voorstellen voor borging op basis waarvan de ledenraad instemming heeft durven geven. Kom daar op de diverse websites niets over tegen. Ook de rapportage van McKinsey, waar de Ledenraad om vroeg, lijkt niet publiek. Lijkt me wat naïef om op basis van wat vage toezeggingen een coöperatie naar de beurs te sturen. Zo zal het dus ook wel niet gegaan zijn, mogen we hopen en verwachten. Wie de beide documenten heeft: ik lees ze graag! vanbekkum@coopchampions.com

 • Mozes

  Covar #5, dat aandelen als onderpand kunnen dienen voor een hypotheek is onzin. Aandelen zijn niet waardevast en worden niet als onderpand geaccepteerd. Als ze wel als onderpand geaccepteerd worden zal dat zijn voor slechts een klein deel van hun koerswaarde. Je kunt wat financiering betreft beter obligaties hebben zoals bij FrieslandCampina.
  De enigsten die baat hebben bij een hoge koers zijn stoppende boeren en directieleden die al 19% van de aandelen bezitten. De coöperatief ingestelde boer die aandelen bezit alleen om te participeren heeft geen enkel belang bij koersstijging.

  Om antwoord te geven op jou vraag of er sufferds in de ledenraad zitten: nee, geen sufferds maar wel verschrikkelijke opportunisten die het coöperatieve belang van de blijvende boer verraden voor hun eigenbelang.

 • Mozes

  Onnovanbekkum, ik sluit mij graag aan bij jou reactie. De documenten waarop de besluitvorming heeft plaatsgevonden moet openbaar gemaakt worden en er moet direct duidelijkheid komen op welke manier men de zeggenschap willen borgen.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.