Home

Nieuws 2 reacties

Ambities schoner water leiden tot 1 procent saldoverlies

Den Haag – De ambities van het kabinet om vervuiling van het oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen te verminderen, leidt bij de meeste bedrijfstypen tot een saldoverlies van maximaal 1 procent. Dat concluderen LEI en CLM in een rapport dat staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Dijksma streeft naar 50 procent minder overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen in 2018 en 90 procent in 2023. Die doelstellingen heeft zij vastgelegd in de Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming. Beide ambities zijn voor zes van de zeven onderzochte bedrijfstypen goed haalbaar tegen geringe kosten, schrijven de twee onderzoeksinstituten.

De voorgestelde maatregelen leveren de benodigde emissiereducties op en kosten ondernemers gemiddeld minder dan 1 procent van het bedrijfssaldo. Een uitzondering vormen de glastuinbouwbedrijven die nog niet over waterzuivering beschikken. Voor deze categorie wordt volgens LEI en CLM 'de grens voor betaalbaarheid overschreden'.

De onderzoekers hebben ook gekeken naar de meest effectieve maatregelen om de uitstoot van schadelijke emissies te beperken. Wat betreft de doelstelling voor 2018 kan in de akkerbouw en veehouderij worden voldaan aan de eisen met zogenoemde DRT75-spuittechnieken, verbreding van teeltvrije zones of zuivering van reinigingswater. In de boomkwekerij, fruitteelt, bloembollen en vollegrondsgroente gaat het om DRT90-technieken in combinatie met zuivering van reinigingswater.

Om een reductie van 90 procent te bereiken, is meer nodig. In de veehouderij gaat het om de toepassing van DRT90-technieken en in de akkerbouw en opengrondtuinbouw om DRT95-technieken. In beide sectoren moet dan tevens zuivering van reinigingswater plaatshebben. In de akkerbouw kan de taakstelling ook worden bereikt met DRT90-technieken in combinatie met de aanleg van akkerranden. Dat laatste leidt wel tot extra saldoverlies.

Laatste reacties

  • aarthamstra1

    Bananen/rijst vol gif ,vlees geweekt in chloor, vol medicijnen/hormonen het maakt niet uit .Ons vlees moet goed zijn we exporteren het dan ook.Ons volk vreet ondertussen geïmporteerde rotzooi ,met een beetje geluk niet geproduceerd door onderdrukte kinderarbeid ,

  • agratax2

    aarthamstra1 het maakt niet uit wat we eten, als het milieu, de natuur maar schoon is en blijft. Wij boeren moeten alles schoon en zonder toevoegingen aan leveren, zodat de industrie de grondstof (het is in eens geen voedsel meer) kan bewerken, verwerken en met allerlei chemische middelen kan 'verbeteren'. Natuurlijk voedsel is niet gezond genoeg er moeten vitaminen, E nummers, cholesterolremmers en noem maar op in vermengd worden. Hoe zo melk is gezond, na alle toevoegingen (vitaminen, kalk, smakkstoffen, kleurstoffen en nog veel meer) Vlees met smaak- en kleurstoffen om nog maar te zwijgen over de ingeperste H2O en houdbaarheidsmiddelen (E nummers). Het enig product waarnog niets aan is toegevoegd is het EI dat wordt door de kip ingepakt afgeleverd.

Of registreer je om te kunnen reageren.