Home

Nieuws 1340 x bekeken 1 reactie

Schaalvergroting agrarische bedrijven blijft doorgaan

Wageningen - Het LEI constateert in de land- en tuinbouwcijfers 2012 dat de gemiddelde bedrijfsoppervlakte sinds 1980 bijna is verdubbeld, van 13.93 hectare in 1980 naar 26.76 hectare in 2012.

Het aantal bedrijven met meer dan 100 hectare is in diezelfde periode meer dan verzesvoudigd van 378 bedrijven in 1980 naar 2.319 afgelopen jaar. Het LEI noemt dit een significante schaalvergroting. Deze trad vooral op bij tuinbouwbedrijven.
De regionale verdeling van de veebezetting in Nederland loopt nogal uiteen, constateert het LEI. Zo is de veebezetting in Flevoland met 1,73 koeien per hectare het hoogst, terwijl de veebezetting (0,67 koeien per hectare) in Zeeland het laagste is. Gemiddeld kent Nederland 1,21 koeien per hectare in 2012. In 2012 waren er nog ruim 30.000 bedrijven met rundvee. In totaal bestond de totale veebezetting op deze bedrijven uit meer dan 3,8 miljoen stuks rundvee, waarvan bijna 1,5 miljoen melkkoeien.

Ook in de intensieve veehouderij is sprake van schaalvergroting. Van de 4.981 vleesvarkensbedrijven in 2012 zijn er 179 bedrijven met 5.000 of meer vleesvarkens waarvan het grootste gedeelte (104) voorkomt in Noord-Brabant. In 2012 zijn er van de in totaal 1.103 leghennenbedrijven 64 bedrijven met 100.000 en meer leghennen van 18 weken en ouder. Deze zijn vooral geconcentreerd in Gelderland (16), Noord-Brabant (13) en Limburg (27). Tenslotte worden ook nog 584 vleeskuikenbedrijven tot de intensieve veehouderij gerekend. Hiervan hebben 144 bedrijven 100.000 of meer vleeskuikens.

Eén reactie

  • agratax2

    Constateren dat er minder bedrijfsopvolgers zijn is niet zo moeilijk in een land met een goed georganiseerde statistiek. Uit vogelen waarom de opvolgers ontbreken lijkt ook nog wel te lukken 'Te weinig bruto omzet'.
    Nu nog uitvogelen waarom deze omzet steeds groter moet worden om en dus gaan hiermee de investeringen omhoog. Hoe ontkomen we aan deze spiraal, die op den duur alleen maar boeren overlaat die over veel eigen kapitaal kunnen beschikken en genoegen nemen met een arbeidsinkomen onder het CAO loon, maar dit dan compenseren met de rente van hun kapitaal. Had mijn oude notaris dan toch gelijk toen hij zei; 'Boeren is een hobby, die mag geld kosten'.

Of registreer je om te kunnen reageren.