Home

Nieuws

Weinig vooruitgang onderhandelingen voedselvoorraden

Genève - Binnen de Wereldhandelsorganisatie WTO wordt vooralsnog zonder succes onderhandeld over het aanpassen van WTO-regels voor het opbouwen en handhaven van een voedselvoorraad en het verstrekken van binnenlandse voedselsteun. De bedoeling is nog voor een ministeriële top in Bali in December een deal te sluiten op onderdelen, maar ontwikkelingslanden en rijke landen liggen nog te ver uit elkaar om tot een deal te komen.

Een coalitie van 33 ontwikkelingslanden, de G33 genoemd, wil meer ruimte krijgen om gesubsidieerde voedselaankopen te doen. Nu is er beperkt ruimte omdat de WTO een plafond voor handelsverstorende steun heeft ingesteld. Ontwikkelingslanden vragen om een “vredesclausule” die landen in bepaalde situaties vrijwaart van juridische actie binnen de WTO. De condities waaronder dit zou mogen gebeuren zijn echter nog onduidelijk en Westerse landen wijzen erop dat juist het op regels gebaseerde systeem de WTO sterk maakt, meer nog dan veelomvattende handelsdeals.
India beargumenteert dat het plafond voor handelsverstorende steun op oneerlijke wijze wordt berekend. Toen de regels werden opgesteld, steeg voedsel nauwelijks in prijs, maar nu schommelen prijzen voor bijvoorbeeld granen en oliezaden. Het plafond zou nu op een andere manier zou moeten worden vastgesteld, aldus de Indiërs. Ze vinden bijval van onder meer China, maar sommige armere agrarische exporteurs hebben zich achter de rijkere landen gesteld, omdat ze zich zorgen maken over misbruik die ten koste zou gaan van hun kleine boeren.
Het International Centre for Sustainable Trade and Development, dat de onderhandelingen intensief volgt, stelt dat landen het zo goed als eens zijn over het vergroten van transparantie over landbouwsteun. De informele gesprekken werden geleid door de Nieuw-Zeelandse ambassadeur John Adank, die aanstuurt op een deal die er op neerkomt dat landen sneller de Geneefse instelling een bericht sturen wanneer ze overgaan op het verlenen van landbouwsteun.

Of registreer je om te kunnen reageren.