Home

Nieuws

WTO: toenemend zorgen over protectionisme

Genève – WTO-leden hebben een recordaantal zorgen geuit over het toenemende aantal fytosanitaire- en voedselveiligheidsmaatregelen dat wordt ingevoerd.

De maatregelen zijn volgens de landen die zorgen uiten protectionistisch van aard. De EU kritiseerde tijdens een bijeenkomst van een speciaal WTO-comité het gebrek aan markttoegang vanwege een eerdere BSE-uitbraak.

Het WTO-comité verantwoordelijk voor issues als voedselveiligheid en fytosanitaire zaken hoorde tijdens de bijeenkomst elf nieuwe 'trade concerns' en twaalf oude. De EU diende een zaak aan vanwege nieuwe importvoorwaarden voor varkensvlees die India invoerde. China toonde zich bezorgd over het accrediteren van niet-overheidsdiensten voor het doen van voedselveiligheidsaudits en het afgeven van certificaten, een praktijk die in Nederland in veel sectoren gewoon is.
De landen werden het niet eens over een procedure waarbij door bemiddeling juridische actie kan worden voorkomen. Het kwam zelfs niet tot een voorstel met name omdat India, die het voorstel te vaag vindt, het blokkeerde. India is gevraagd amendementen aan te dragen voor de volgende bijeenkomst van het comité in maart 2014.
De rundvleesproducten zijn volgens de Werelddiergezondheidsorganisatie veilig. De EU richtte haar kritiek op China, dat antwoordde dat het zelf geen BSE-gevallen heeft en haar vee moet beschermen. Het land stelde dat “veel problemen niet kunnen worden vastgesteld door de wetenschap.” De EU beklaagde zich over de trage toelatingsprocedures die lopen in de VS en Zuid-Korea. Singapore kreeg een pluim voor het voorwaardelijk openstellen van de markt.
De EU is tevens bezorgd dat bij uitbraken van dierziekten sommige landen hele provincies tot zelfs landen tot onveilig verklaren, zonder wetenschappelijke onderbouwing. De klacht lijkt gericht op onder meer Rusland, dat bijvoorbeeld bij uitbraken van laagpathogene vogelgriep grove maatregelen neemt tegen de import van broedeieren en eendagskuikens. Brazilië beklaagde zich ook over zulke praktijken, maar dan specifiek gericht op China, Zuid-Afrika en Japan.

Of registreer je om te kunnen reageren.