Home

Nieuws 1151 x bekeken

Vlaamse boer verdient fors minder dan gemiddelde werknemer

Brussel - Volgens voorlopige cijfers van belangenorganisatie Boerenbond komt het landbouwinkomen in Vlaanderen voor 2013 uit op 23.304 euro per voltijds arbeidskracht in de sector, 46 procent lager dan werknemers in Vlaanderen gemiddeld zouden krijgen. “Daarmee stabiliseert het inkomen in de landbouw op hetzelfde ondermaatse niveau van vorig jaar”, aldus voorzitter Piet Vanthemsche tegenover het Vlaams Informatiecentrum voor de Land- en Tuinbouw (VILT).

“Aan de hand van opbrengsten en prijzen noteerden we een omzetstijging van 4,5 procent en een kostenstijging van 5,4 procent. Dit zorgt voor een totaal inkomensverlies van 2,8 procent”, legt François Huyghe aan VILT uit. Omdat er in 2013 minder mensen actief waren in de land- en tuinbouwsector dan in 2012, betekent dit een stabilisatie van het inkomen per persoon. Veel kosten zijn echter gestegen of al een langere periode vrij hoog.
“Het landbouwinkomen is te laag. Ik maak me grote zorgen over de winstgevendheid van onze bedrijven”, stelt voorzitter Vanthemsche. Hij wijst er ook op dat achter deze algemene cijfers ook grote verschillen schuilgaan. Die grote variaties tussen de deelsectoren zijn deels te verklaren door de weersomstandigheden: een lange en koude winter, een somber voorjaar en warme zomermaanden. Voor een ander deel zijn de verschillen wellicht te verklaren uit verschillen in bedrijfsmanagement en verschillen in de inkoop van productiemiddelen, zoals veevoer.
De plantaardige sector zag de omzet 4,7 procent stijgen. Die wordt grotendeels gerealiseerd door de akkerbouw en de fruitteelt. De omzet van de groenteteelt stagneert en de sierteelt kreeg zware klappen door het slechte voorjaar. Voor de dierlijke sectoren verwacht Boerenbond een omzetstijging van 4,3 procent. Die is vooral te danken aan de omzetstijging in de melkveehouderij en de vleeskippensector. De varkensmarkt laat een kleine plus zien. De eiersector heeft in Vlaanderen net als in Nederland een forse dip.
Boerenbond baseerde zich voor deze berekeningen op de evoluties van prijzen en hoeveelheden van de eerste acht maanden van 2013.

Of registreer je om te kunnen reageren.