Home

Nieuws 2283 x bekeken 2 reacties

Vergunningexplosie in Drenthe

Assen - De provincie Drenthe heeft in de afgelopen maanden honderden Natuurbeschermingswetvergunningen verleend aan vooral veehouderijen. De provincie vreest dat met de afgifte van de vergunningen alle milieugebruiksruimte rond natuurgebieden is vergeven en dat bij de invoering van de programmatische aanpak stikstof (PAS) de veehouderij op slot gaat.

Dit jaar zijn volgens de gegevens van de provincie Drenthe zelf 235 Natuurbeschermingswetvergunningen verleend, waarvan alleen al 51 in de topmaand juli. Op 10 oktober hebben Gedeputeerde Staten de afgifte van nieuwe vergunningen een maand opgeschort om de tussentijd te gebruiken voor een inventarisatie van de situatie op basis van de inmiddels verstrekte vergunningen.

De provincie heeft de vergunningen sinds 2011 verstrekt op basis van het Groenmanifest, dat tot stand gekomen is in overleg met LTO Noord en de natuur- en milieuorganisaties in de provincie. Volgens gegevens van de provincie zijn sinds begin december 2011 420 vergunningen afgegeven; niet uitsluitend maar wel vooral aan landbouwbedrijven. IN 2011 werden 10 vergunningen verstrekt, in 2012 175 en in de eerste tien maanden van dit jaar 235.

In de vergunningen wordt geregeld hoeveel ammoniakbelasting bedrijven kunnen veroorzaken op nabijgelegen natuurgebieden. De provincie heeft voor een van de natuurgebieden, het Dwingelderveld, berekend hoeveel ruimte er op basis van de verleende vergunningen inmiddels is vergeven en hoe zich dat verhoudt tot de totale ontwikkelingsruimte die er is.

Binnen 5 kilometer van het natuurgebied zijn 43 vergunningen vergunningen onder de loep genomen en met een nieuwe berekeningsmethode (Aerius Calculator) beoordeeld. Deze calculator zal ook worden gebruik onder de PAS.

Uit de nieuwe berekeningen blijkt dat  de ontwikkelingsruimte rond het Dwingelderveld tussen de 80 en 150 eenheden (mol) bedraagt, waarvan op basis van de verleende vergunningen bijna 83 mol is opgebruikt. De provincie denkt dat de situatie rond andere gebieden niet wezenlijk anders is.

LTO Noord en de natuurorganisaties zijn begin oktober op de hoogte gesteld van de situatie. In een extra bijeenkomst op 4 oktober zijn de gegevens opnieuw bekeken. Naar aanleiding daarvan heeft het provinciebestuur besloten even een bezinningspauze in te lassen.

Ondertussen heeft de provincie de vergunningvoorwaarden aangescherpt. Wie via een Natuurbeschermingswetvergunning extra onrtwikkelingsruimte krijgt, moet die ruimte binnen drie jaar volledig benutten; ongebruikte ruimte komt automatisch te vervallen.

Provinciaal voorzitter van LTO Noord Arend Steenbergen vindt dat de provinciale maatregel niet moet leiden tot stagnatie in de ontwikkeling van de veehouderij.

Laatste reacties

  • koestal

    Als de provincie vindt dat je zo,n vergunning nodig bent ,dan vraag je die toch aan ,heel logisch ,maar nu vindt de provincie het vreemd dat zoveel veehouders de vergunning aanvragen,wat wil de provincie nu eigenlijk ? Het is ook niet bepaald kosteloos !!

  • koestal

    Iedere veehouder probeert zich aan de regels te houden met vergunningen,dan is het weer niet goed !

Of registreer je om te kunnen reageren.